#kunngjøringer

NBX inngår samarbeid med Huddlestock

Adam Jakobsen
2023-11-10
3 minutter

Vi er glade for å kunngjøre vårt samarbeid med Huddlestock - en ledende leverandør innen investering og formuesforvaltning. Huddlestock ble etablert i 2014, er tilstedeværende i 5 land og er i dag en banebrytende leverandør av Investment-as-a-Service-løsninger innenfor B2B-segmentet. Huddlestock tilbyr teknologi, ekspertise og støtte som finansinstitusjoner, oppstartsbedrifter, nyhets- og finansportal plattformer og neobanker/meglerhus trenger for å lansere eller transformere et investeringstilbud på en effektiv måte.

Det er betydelige synergieffekter som oppstår som følge av det strategiske partnerskapet mellom oss og Huddlestock. Krypto brukere og investorer kan nå i mye større grad enn før ta del i en rekke nye investeringsmuligheter. Dette vil hjelpe dem å diversifisere porteføljene sine og få eksponering mot en hel rekke forskjellige aktivaklasser. Ved å kombinere den unike plattformen til Huddlestock og vår egen innovative og sikre digitale plattform, kan både eksisterende og nye brukere snart benytte seg av investering og trading-muligheter som rett og slett ikke kan matches.

Huddlestocks plattform vil fortsatt tilby investorer tilgang til en rekke markeder, alt fra tradisjonelle aksjer og råvarer til tokeniserte eiendeler, mens plattformen vår vil fortsette å tilby en sikker og effektiv måte å handle digitale eiendeler som Bitcoin, Ethereum, Cardano og Ripple (XRP) på. Dette samarbeidet representerer et nytt kapittel for begge selskapene, men enda viktigere for kundene som nå får en helt ny verktøykasse til rådighet. Den tradisjonelle investoren vil kunne investere i krypto på en sikker og effektiv måte, mens krypto brukere kan utforske alle de tradisjonelle eiendelene som finnes.

Med andre ord, NBX sine brukere vil snart få mulighet til å kjøpe aksjer, råvarer m.m. gjennom NBX-plattformen. Like fullt vil Huddlestock sine brukere få mulighet til å kjøpe og oppbevare krypto på en sikker og effektiv måte gjennom deres plattform. Videre vil NBX og Huddlestock i fremtiden se etter muligheter for å tokenisere verdipapir sammen.

Vi har stor tro på at når to innovative og fremtidsrettede selskaper går sammen som dette så vil det vekke både interesse og adopsjon i tiden som kommer - ikke bare til krypto, men også til fintech.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX team.

#kunngjøringer
Adam Jakobsen
2023-11-10
3 minutter

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.