#kunngjøringer

NBX har lansert depottjenester for bedrifter og enkeltpersoner

NBX
2023-02-16
1 min

Vi i NBX har nettopp lansert institusjonell digital custodytjeneste. Tjenesten kan skreddersys for å møte kundenes behov. Med våre custodytjeneste kan kunder implementere regler som samsvarer med regulatoriske krav og interne retningslinjer, som hvitlisting av adresser og interaksjon med smart-kontrakter, overføringsbeløp og co-signering.

Depottjenesten vår kan også være “white label” slik at finansinstitusjoner, f.eks. banker eller formuesforvaltere kan tilby sine kunder en forsikret digital custody. Kombinert med NBX sin crypto-compliance-as-service, er det en komplett pakke for selskaper som ønsker å tilby sine kunder en sikker og compliant oppbevaringstjeneste.

Digital custodytjeneste er et forretningsområde som forventes å ha eksponentiell vekst de kommende årene, med fremveksten av metaverse og web3.

"Jeg er veldig spent på mulighetene denne tjenesten gir våre kunder og ikke minst nye kunder. Dette er nok et viktig skritt for å bygge bro mellom tradisjonell og digital finans. Den depottjenesten gir tradisjonell finans en trygg inngangsportal til digital finans", sier Stig Aleksander Kjos-Mathisen, CEO NBX.

Les mer om vår custodytjenesten her: https://nbx.com/no/custody

#kunngjøringer
NBX
2023-02-16
1 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.