#krypto101

Kvinner i krypto: Bemerkelsesverdige bidragsytere

Catharina D.
2023-03-08
6 min

Tradisjonelt sett har kryptovaluta-og blokkjedeteknologi verden vært dominert av menn, men dette er raskt i endring ettersom stadig flere kvinner kommer inn i feltet. De siste årene har kvinner gitt betydelige bidrag til teknologiutviklingen og til den generelle bruken og integreringen av disse teknologiene.

En av de mest bemerkelsesverdige måtene kvinner er involvert i krypto er gjennom deltakelse i blokkjede-startups og andre prosjekter. Mange kvinner leder nå utviklingen av banebrytende blokkjedeteknologier, lanserer sine egne startups og bidrar til veksten av økosystemet. Dette inkluderer kvinner som jobber som utviklere, designere, markedsførere og bedriftsledere.

Så, hvor mange kvinner investerer i krypto?

Selv om det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange kvinner som investerer i kryptovaluta, er det anekdotiske bevis som tyder på at et økende antall kvinner interesserer seg for disse nye investeringsmulighetene.

  • I følge en rapport fra CoinMarketCap utgjør kvinner bare 12,7 % av kryptovalutaindustrien i 2021, opp fra 10 % i 2020.
  • En undersøkelse utført av Gemini i 2021 fant at 23 % av kryptovalutainvestorer i USA er kvinner.
  • En studie fra BDCenter Digital fant at bare 4,7 % av administrerende direktører i blokkjedeindustrien er kvinner, mens 30 % av lederne er kvinner.
  • Den samme BDCenter Digital-studien fant at kvinner bare har 13 % av blokkjederelaterte jobber, mens menn har 87 %.
  • Women in Blockchain Global-gruppen, som har over 9000 medlemmer fra hele verden, rapporterer at kvinner utgjør mindre enn 20 % av foredragsholdere og deltakere på blokkjede-konferanser og -arrangementer.

Denne statistikken viser at det har vært en viss fremgang de siste årene mot større kjønnsmangfold. Kvinner blir også mer involvert i det bredere fintech-området, som blir sett på som en nøkkeldriver for adopsjon og innovasjon av kryptovaluta.

Hva med barrierer?

Kryptosamfunnet blir også mer innbydende for kvinner, med mange initiativer og arrangementer som lanseres for å oppmuntre flere kvinner til å engasjere seg i rommet. For eksempel er det nå flere konferanser og arrangementer som fokuserer spesielt på kvinner innen blokkjede og kryptovaluta, som Women in Blockchain Summit og Women of Crypto-arrangementsserien.

Mangel på mangfold en absolutt en barriere for kvinner i kryptovaluta-verden, men det er ikke den eneste barrieren. Det er flere faktorer som kan gjøre det vanskelig for kvinner å komme inn på kryptovalutaområdet, inkludert:

  • Mangel på representasjon: Kvinner er ofte underrepresentert i kryptovalutaindustrien, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å finne rollemodeller, mentorer og annen støtte som kan hjelpe dem å lykkes i bransjen.
  • Tilgang til finansiering: Kvinner kan møte større utfordringer når det gjelder å skaffe finansiering til deres kryptovalutaprosjekter eller startups. I følge en rapport fra Pitchbook mottok kvinneledede startups bare 2,3 % av venturekapitalfinansieringen i 2020.
  • Trakassering og diskriminering på nett: Kvinner som deltar i kryptovaluta-området blir ofte utsatt for trakassering og diskriminering på nett, noe som kan skape et fiendtlig og lite imøtekommende miljø.
  • Tekniske barrierer: Kvinner kan møte tekniske barrierer når det kommer til å lære om kryptovaluta og blokkjedeteknologi, noe som kan gjøre det vanskeligere for dem å komme inn i bransjen.

Å møte disse utfordringene vil kreve en mangefasettert tilnærming som innebærer å øke representasjonen, forbedre tilgangen til finansiering og gi teknisk opplæring og støtte til kvinner som ønsker å gå inn i kryptovaluta verden.

Det er mange bemerkelsesverdige kvinner som har gitt betydelige bidrag til kryptovalutaindustrien.

Elizabeth Stark

Stark er medgründer og administrerende direktør i Lightning Labs, et selskap som jobber for å gjøre bitcoin-transaksjoner raskere og billigere. Hun er også en fremtredende talskvinne for kryptovaluta og blokkjedeteknologi, og har talt på mange konferanser og arrangementer.

Amber Baldet

Baldet er administrerende direktør i Clovyr, en start up som bygger en plattform for å gjøre det enklere for bedrifter å bruke blokkjedeteknologi. Hun er også tidligere leder i JPMorgan Chase, hvor hun ledet bankens blokkjedeinitiativer.

Laura Shin

Shin er en journalist og podcastvert som dekker kryptovalutaindustrien. Hun er programleder for den populære podcasten «Unchained», som inneholder intervjuer med mange fremtredende skikkelser i kryptovaluta bransjen.

Perianne Boring

Boring er grunnleggeren og presidenten av Chamber of Digital Commerce, en bransjeforening som representerer blokkjede- og kryptovalutaindustrien i Washington, D.C. Hun er også en fremtredende talskvinne for industrien og har vitnet for kongressen ved flere anledninger.

Meltem Demirors

Demirors er strategisjef hos CoinShares, et digitalt kapitalforvaltningsfirma. Hun er også en hyppig kommentator på kryptovaluta og blokkjedeteknologi, og har talt på mange konferanser og arrangementer.

Kathleen Breitman

Kathleen er administrerende direktør og medgründer av Dynamic Ledger Solutions. Før hun gikk inn i kryptoverdenen, hadde Breitman stillinger på høyt nivå i toppfirmaer som Accenture, Bridgewater Associates og The Wall Street Journal. Hun jobbet også som senior strategimedarbeider i R3, et fremtredende finansselskap. Breitmans nåværende satsing, Dynamic Ledger Solutions, er utviklingsteamet som er ansvarlig for Tezos blokkjede-protokoll.

Neha Nerula

Neha jobber som direktør for Digital Currency Initiative. Dette forskningsmiljøet er dedikert til å utforske anvendelsene av blokkjedeteknologi. Narulas eksepsjonelle arbeid på feltet har gitt henne anerkjennelse, takket være hennes skalerbare blokkjedeløsninger og databaser, som hun utviklet mens hun fullførte sin informatikk-ph.d. ved Massachusetts Institute of Technology.

Er det noen kvinner i krypto i Norge?

Det er flere kvinner involvert i kryptoindustrien i skandinaviske land. I følge EY Norge og Arcane Research-undersøkelsen tidlig i 2022 er eierandelen rundt kvinner i kryptovaluta bare 6 %, men det er fortsatt en dobling sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2021. 63 % av de kvinnelige kryptoinvestorer gjorde sine første kjøp i 2021 eller 2022.

Selv om det er vanskelig å gi et eksakt tall, er det mange kvinnelige entusiaster som er aktive i kryptoområdet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

I Norge er det noen få å nevne.

Kari Due-Andresen

Kari Due-Anresen er en norsk økonom med 20 års erfaring innen finansiell analyse, og har for tiden en stilling som sjeføkonom og forskningssjef i Akershus Eiendom. Kari Due Andresen gjorde en fremtredende inngang til kryptovaluta-området med sin tweet «hodling bitcoin», som fikk enorm respons fra bitcoin-miljøet.

Linda Skaret

Linda Skaret er en norsk mixed media-kunstner fra Trondheim, som jobber både med fysisk og nå digital kunst i form av NFT-er. Linda har samlinger av verkene sine på OpenSea.

Sophia Adampour

Sophia Adampour er NFT-rådgiver, gründer og grunnlegger av Verse galleri i Oslo, det første fysiske fulldigitaliserte galleriet i Norden for NFT-basert digital kunst og blokkjede-relatert teknologi.

Med flere kvinner som slutter seg til kryptovalutaområdet, er det ingen tvil om at de vil fortsette å spille en kritisk rolle i utviklingen og bruken av blokkjede- og kryptovalutateknologier.

#krypto101
Catharina D.
2023-03-08
6 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.