#staking

Kryptovaluta staking: Sammenligning av maskinvarelommebok vs kryptobørs

Eystein Hansen
2023-01-24
2 min

Å stake kryptovaluta er en prosess der man holder og bruker sin kryptovaluta beholdning til å validere transaksjoner på et blokkjedenettverk, vanligvis i bytte mot belønninger. Deltakerne kan bestemme om de vil stake på en kryptovalutabørs som NBX eller direkte fra en maskinvarelommebok. Hva er forskjellen?

Når brukere staker kryptovaluta fra en maskinvarelommebok, har de full kontroll over sine private nøkler. Brukere kan velge hvilke innsatspuljer (staking pools) de ønsker å delegere sin stake til og kan ha mer fleksibilitet til belønningene de mottar.

Å stake kryptovaluta på en kryptobørs innebærer vanligvis å delegere ens mynter til børsen som staker deretter på deres vegne. Børsen vil da håndtere staking prosessen, og kreditere en del av belønningene i bytte for bekvemmeligheten av å slippe å administrere staking prosessen selv. Belønningene kan enkelt byttes eller selges direkte på plattformen. Brukere som ikke har tilgang til maskinvarelommebøker har muligheten til å benytte seg av en kryptobørs som holder kryptovaluta på slike lommebøker på vegne av kunder. En kryptobørs vil også gi den nødvendige dokumentasjonen for skatteformål for belønningene man mottar.

Prosessen med å stake kryptovaluta på en kryptobørs eller fra en lommebok kan variere avhengig av den spesifikke børsen eller lommeboken som brukes. Men her er en generell oversikt over trinnene som er involvert i å stake kryptovaluta på en kryptobørs:

  1. Opprett en konto på en kryptovalutabørs som støtter staking, som NBX.
  2. Sett inn ønsket mengde kryptovaluta på din børskonto eller kjøp direkte på børsen.
  3. Naviger til staking delen av børsen og velg kryptovalutaen du ønsker å stake.
  4. Vent til belønningene blir distribuert til kontoen din.

Staking av kryptovaluta fra en maskinvarelommebok:

  1. Last ned eller kjøp og sett opp en lommebok som støtter staking for ønsket kryptovaluta.
  2. Overfør eller kjøp ønsket mengde kryptovaluta til din staking kompatible lommebok.
  3. Finn en innsatspulje som er kompatibel med lommeboken din og deleger mengden av kryptovaluta du ønsker å stake.
  4. Vent til belønningene blir distribuert til lommeboken din.

Å stake kryptovaluta har blitt en populær måte å tjene en passiv inntekt på samtidig som det støtter sikkerheten og desentraliseringen av nettverket. Avgjørelsen om du vil stake kryptovaluta gjennom en lommebok eller en børs avhenger av dine behov og preferanser. Til syvende og sist er det viktig å utføre egne undersøkelser og veie fordeler og ulemper ved hvert alternativ før du bestemmer deg for hvilken som er best for deg.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#staking
Eystein Hansen
2023-01-24
2 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.