#krypto101

Juni 2024 oppdatering om Cardano

Eystein Hansen
2024-06-04
2 minutter

Leios Protokollen
En viktig forskningartikkel i forhold til Cardano sin skaleringsevne ble endelig publisert nå i slutten av Mai, og den detajererer hvordan blokkjede protokollen Leios kan øke mengden av transaksjoner i både Proof of Work og Proof of Stake protokoller.  Med forskningsartikkelen ble det også publisert to videoer, en mer generell om emnet skalering, inkludert Leios samt L2-løsningen Hydra. Dette kan potensielt være en whiteboard video på nivå med den nå berømte Cardano whiteboard videoen av Charles som ble publisert for rundt 6 år siden, gitt den potensielle innvirkningen dette kan ha på Cardano når det går fra forskning til implementering, både når det gjelder skalering og det foreslåtte nivådelte prissystemet og bruk av tokens for å betale transaksjonsgebyrer. Den andre videoen var spesifikk for den foreslåtte Leios-protokollen og demonstrerer for eksempel hvordan Leios tillater protokoller med lavere transaksjonshastighet å operere nær nettverksgrenser for transaksjonshastighet gjennom konseptet med input-endorser med Input Blocks, Endorsement Blocks og Ranking Blocks. En utmerket artikkel om emnet for de av dere som ønsker å gå i detaljer ble nylig skrevet av cexplorer.

Intersect News

Intersect, den medlemsbaserte Cardano-organisasjonen, kunngjorde nylig at de har sluttet seg til Linux Foundation og Hyperledger. Det har også skjedd mye aktivitet i arbeidsgruppene innen Intersect for å fokusere på åpen kildekode og Cardano-fellesskapets samarbeidende utvikling, eksemplifisert av et nylig X innlegg fra en IOG-ansatt som fremhever den tilretteleggende rollen Intersect har hatt i å fremme utvikling av åpen kildekode og nevner at Plutus- og Consensus-teamene har arbeidsgrupper på Intersect.

Som en påminnelse, hvis du vil følge prisbevegelsene til Cardano, har vi opprettet en dedikert side for Cardano-prisen som du kan finne her, eller hvis du vil sammenligne Cardano med andre blockchain-markedsverdier, har vi en oversiktsside her.

Denne teksten er ment for informasjon og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2024-06-04
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.