Hvorfor The Mint vil revolusjonere NFT-industrien

Adam Jakobsen
2024-01-19
3 minutter

The Mint vil innen noen uker lansere sin etterlengtede og unike markedsplass for tokeniserte rubiner - den første av sitt slag. NBX er spent på å ta del i denne digitale transformasjonen av rubiner og rosa safirer og det bør du også være. I denne artikkelen vil du forstå hvorfor.

Fargede edelstener som rubiner og rosa safirer har nylig dukket opp som ikke-tradisjonelle eiendeler som tiltrekker investorer som søker diversifisering. Disse dyrebare edelstenene har fått betydelig oppmerksomhet på grunn av sin robuste verdistigning og posisjonerer seg blant alternative investeringer som diamanter, kunst, klokker og kryptovalutaer.

Vil du lære mer om NFT-er? Lær mer her.

Å investere i “top-quality” edelstener har vist seg å gi enestående avkastning og fungere som en effektiv beskyttelse mot inflasjon og markedsvolatilitet. I løpet av de siste tre årene har de jevnlig overgått S&P-indeksen, mens prisene på naturlige diamanter har opplevd en betydelig nedgang. Dette skiftet er noe som er verdt å merke seg.

Denne skiftende investeringspreferansen mot fargede edelstener kan tilskrives flere faktorer, inkludert en endring av etterspørsel fra forbrukere. Som med hvilken som helst annen industri vil et skifte på etterspørselssiden føre til et skifte for tilbudssiden og tilbudssiden for fargede edelstener forblir stramt samtidig som at etterspørselen øker. De store og kjente gruvene i verden opplever for øyeblikket et problem med å møte etterspørselen fra verdensmarkedet. Noen av de største produsentene i verden er underlagt strenge sanksjoner og kan ikke selge i de fleste markeder. Det er samtidig en spesielt markant etterspørselsøkning fra Kina og India. Samtidig har turbulensen innenfor markedet for diamanter, i stor grad indusert av oppgangen til laboratorie dyrkede diamanter, fått investorer til å revurdere investeringsvalgene sine.

Stadig flere rekordsettende auksjoner har ført til at fargede edelstener (av “investment grade” kvalitet) har blitt priset til langt over de opprinnelige estimatene. Et eksempel på dette er den 55,22 karat rubinen som ble auksjonert bort av Sotheby's for 34,8 millioner dollar i fjor - den høyeste prisen noensinne for en rubin på auksjon. Samtidig har endrede forbrukerpreferanser og en økende tilvekst av laboratorie dyrkede diamanter svekket attraktiviteten til diamanter i seg selv.

Fremover er fargede edelstener tilsynelatende posisjonert for en vedvarende oppadgående verdsettelse, primært drevet av strukturell medvind i markedet. I motsetning til dette står naturlige diamanter overfor en rekke utfordringer, noe som gjør fargede edelstener til en stadig mer tiltalende mulighet for diversifisering av porteføljer verden over.

Det er akkurat denne muligheten The Mint har grepet ved å introdusere et banebrytende konsept: å tokenisere rubiner og rosa safirer til NFT-er (Non-Fungible Tokens). Lanseringen av plattformen deres samsvarer ikke bare med de nye preferansene til investorer globalt, men åpner også opp en helt ny markedsplass for offentligheten å ta del av hvor de kan lære mer om både edelstener og NFT-er. Kombinasjonen av disse to investeringskategoriene er meget kraftfull.

Hver NFT vil representere eierskap til en eller flere unike rubiner, som er trygt lagret i et hvelv som forvaltes av en pålitelig tredjepart. NFT-eiere har fleksibiliteten til å hente rubinene sine når som helst, med hver handling grundig registrert i et ugjennomtrengelig digitalt sertifikat, noe som sikrer rubinens autentisitet og verdi.

Bekymringer rundt ESG knyttet til blockchain-teknologi er også blitt adressert av The Mint. De har forpliktet seg til å minimere sitt miljømessige fotavtrykk gjennom energieffektive fremgangsmåter uten å kompromittere kvaliteten på hverken edelstenene eller tjenestene i seg selv.

Mens rubiner er det som for øyeblikket er i fokus, har The Mint en fremadskuende og fremoverlent tilnærming til det hele. De planlegger å utforske mulighetene til lanseringer av nye edelstener i fremtiden, og lover med det en spennende mulighet for investorer også i tiden som kommer. Snart vil brukere kunne utforske et spennende utvalg av NFT-er og få tilgang til informasjon og kilder som kaster lys over de unike verdiproposisjonene til disse NFT-støttede eiendelene.

Spørsmål og henvendelser er alltid velkomne, med et dedikert team som er tilgjengelig for å besvare det du måtte lure på. Alt i alt representerer The Mint en transformerende kraft i investeringslandskapet og bygger følgelig en bro mellom håndgripelige eiendeler og digitale eiendeler, noe som i seg selv må kunne betegnes som “one of a kind”.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet.

#rwa
Adam Jakobsen
2024-01-19
3 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.