#staking

Hvordan lages blokker på Cardano blokkjeden

Eystein Hansen
2023-02-02
2 min

I Cardano er staking pools ansvarlige for å lage blokker for å oppdatere blokkjeden. Hver slot (hvert sekund) sjekker staking poolen en Verified Random Function (VRF) ved hjelp av slot-ID, VRF-signatur og ett unikt tall som består av 2/3 av VRF-utdata fra blokker produsert i den forrige epoken. Basert på den totale potten av stake i staking poolen, lages det en terskel, og nummeret som produseres ved å sjekke VRF-funksjonen må være lavere enn dette. Det er også en slotkoeffisient, for øyeblikket på 5%, noe som betyr at av alle slots, vil bare 5% vil være i stand til å produsere en blokk. Dette betyr at det i gjennomsnitt hvert 20. sekund produseres en blokk.

Siden du bare trenger å komme under en terskel for å produsere en blokk, kan du havne i en situasjon der to eller flere pools får lov til å lage en blokk samtidig; dette kalles et slotkamp. I en slotkamp bestemmes vinneren av en ny VRF, og den med det laveste tallet vil lage blokken. Tidligere var dette det samme VRF-tallet, noe som ga mindre pools en fordel, da de trengte en lavere terskel for å produsere en blokk og dermed også ville være sannsynligere vinnere i en slik kamp.

En annen kamp skjer når du har en race-kondisjon der to eller flere blokker prøver å nå neste pool før neste slot. For eksempel, hvis en pool bruker 1,5 sekunder på å propagere blokken til neste pool og den andre bare bruker 0,5 sekund, vil poolen som mottar begge foretrekke den sistnevnte som bare ble propagerte for 0,5 sekunder siden. Disse kalles høydekamper, og viser for øyeblikket færre av dem ettersom nettverket blir mer optimalisert for å ha flest mulig blokker propagerte over hele nettverket på 1 sekund eller mindre. Du kan lese mer om høydekamper i denne artikkelen.

Hos NBX kan vi ikke unngå slotkamper siden de er tilfeldige. Vi prøver imidlertid å optimalisere vår oppsetning for å sikre at vi kan vinne så mange høydekamper som mulig gjennom ulike metoder, bla. ved å bruke en in-house timesync-server for å sikre at blokkpropageringen vår er så rask som mulig. Du kan være trygg på at vi har kunnskapen om blokkjeden og vil optimalisere driften vår for å få flest mulig blokker.

Hvis du vil stake Cardano gjennom vår plattform kan du finne mer informasjon her.

#staking
Eystein Hansen
2023-02-02
2 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.