#krypto101

Hvordan lages blokker av staking pools på Cardano blokkjeden?

Eystein Hansen
2022-10-25
2 min

I Cardano er staking pools ansvarlig for å lage blokker som oppdaterer blokkjeden.

Hvert sekund (en såkalt slot), sjekker staking poolet en randomiserings-funksjon (VRF), ved hjelp av slotid’en, signerings nøkkelen til VRF samt et tall generert av 2/3 av VRF’ene brukt til å generere blokker i forrige epoke på blokkjeden.

Alt dette brukes til sammen til å gi et tall som man må under for å kunne produsere en blokk.

Grensen man må under vil variere med hvor mye stake som er delegert til staking poolet og jo mer stake jo høyere kan det tilfeldige tallet være (så man produserer flere blokker jo mer man har delegert til et pool).  I tillegg så har Cardano en koeffisient som per nå gjør at kun 5% av slots produserer blokker, det vil i praksis si at en blokk i gjennomsnitt blir produsert hvert 20 sekund.  

Fordi man må under en verdi og selv har et lodd basert på VRF tallet sitt så betyr det i praksis at mer enn ett staking pool kan bli trukket ut til å produsere en blokk samtidig. Dette kalles en slot battle og sånn det fungerer er det helt tilfeldig hvem som vinner ut fra at alle som er med i slot battle trekker et nytt tall fra sin VRF og det laveste tallet vinner.

Før brukte man samme VRF som gjorde at man ble valgt ut til å produsere en blokk, noe som var en fordel for mindre pools som hadde lavere tall verdier i gjennomsnitt. Et annet fenomen kalt height battles skjer på grunn av tiden det tar fra en blokk produseres til den mottas av neste staking pool sin node. Hvis to staking pool trekkes ut tilå produsere i en slot etter hverandre og den ene bruker mer enn ett sekund på å informere resten av nettverket (la oss si 1,5 sekund) og den andre bruker kun 0.5 sekund og er i slott’en etter (sekundet etter) så vil de to blokkene oppstå samtidig og den av dem som ble sist laget (den for 0.5 sekunder siden) vilvinne i en height battle.  D

u kan lese mer om height battles i denne artikkelen.

Ved NBX så kan vi ikke unngå slot battles da det er tilfeldig hvem som vinner.

Vi kan derimot optimalisere serverne våre I forhold til å vinne height battles, noe vi gjør med forskjellige metoder bla. Med en egen tidssynkroniserings server som gjør at blokkene våre har svært nøyaktig tidsstempel (under 1 millisekund feil kontra et global riktig klokkeslett). På dette vis bidrar vi til å optimalisere belønning for våre delegatører.

Du kan stake gjennom vår platform her.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2022-10-25
2 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.