#staking

Hva gjør Cardano til en spennende kryptovaluta i 2023?

Eystein Hansen
2023-01-17
4 min

Cardano blir betraktet som en spennende kryptovaluta fordi den er bygget på en unik blokkjede plattform som bruker et Proof-of-Stake konsensusalgoritme som heter Ouroboros. Denne algoritmen er mer energieffektiv enn Proof-of-Work algoritmen som brukes av andre kryptovalutaer som Bitcoin. Man kan kalle dette en bærekraftig konsensusalgoritme. I tillegg har Cardano et sterkt fokus på sikkerhet og reguleringsoverholdelse, og skaperne har understreket viktigheten av å bruke teknologien for sosialt innvirkning og finansiell inkludering. Utviklingsteamet bak Cardano, IOHK, jobber også med flere interessante utviklinger, som smarte kontrakter og en desentralisert virtuel maskin, som har potensialet til å utvide kapasitetene på Cardano blokkjeden betydelig.

Det finnes mange eksempler på bruksområder for blokkjede teknologi som har potensialet til å ha en positiv sosial innvirkning. Noen eksempler inkluderer:

 1. Mikrofinans: Blokkjede-teknologi kan brukes til å skape desentraliserte plattformer for mikrofinans. Dette gir individer i utviklingsland tilgang til kreditt og finansielle tjenester uten behov for en tradisjonell bank. Et eksempel på dette på Cardano er Thrift Finance og Flac finance.
 1. Lagerstyring: Blokkjede-baserte systemer kan brukes til å skape transparante transaksjonslogger i lagerkjeder som ikke kan tukles med, noe som kan hjelpe til å forbedre effektiviteten og redusere risikoen for svindel. Et eksempel på dette på Cardano er Scantrust's bruk av Cardano metadata for å forebygge vin varemerkeforfalskning og effektiv forsyningskjeder for salg av vin.
 1. Identitetsverifisering: Blokkjede-baserte digitale identitetssystemer kan brukes til å gi sikre og verifiserbare identiteter for individer, spesielt for dem som ikke har tilgang til korrekte identifikasjonsdokumenter. Et eksempel på dette er rammeverket Atala Prism laget for identitetsløsninger på Cardano.
 1. Remitteringer: Blokkjede-baserte plattformer kan brukes til å tilrettelegge nesten øyeblikkelige internasjonale pengetransaksjoner med lave gebyrer, noe som gjør det enklere for individer og bedrifter å sende penger til familie og venner i utlandet. Et eksempel på dette på Cardano vil være Coti’s løsninger for remitteringer.
 1. Eiendomsregistre: Blokkjede-teknologi kan brukes til å skape manipulasjonssikkre eiendomsregistre, noe som kan hjelpe med å hindre svindel og øke transparenthet i eiendomsbesittelse. Selv om det ikke finnes noen nåværende produkter for dette på Cardano, finnes det prosjekter som foreslår ideer for å takle dette, eksempelvis som Landano sitt forslag på ideascale til Catalyst.
 1. Stemme-systemer: Blokkjede-baserte stemme-systemer kan brukes til å skape stemmesystemer som ikke kan bli manipulerte og som er transparente. Dette kan bidra til å forbedre integriteten i valgene og øke valgdeltakelsen. På Cardano finnes det flere slike stemme-systemer, og et svært fremtredende eksempel er Catalyst
 1. Veldedighet/donasjoner: Blokkjede-teknologi kan gi transparenthet og sporbarhet til donasjoner, noe som gir en bedre oversikt over hvor midlene går og hvordan de brukes. Et eksempel på dette er Veritree (https://ito.veritree.com/) på Cardano, samt de mange staking pools som har veldedige formål og donasjoner.

 2. Desentralisert lagring: Blokkjede-teknologi kan brukes til å skape desentraliserte lagringsnettverk, der individer kan leie ut sine ubrukte lagringsplass til andre mot kryptovaluta. Dette kan være et alternativ til tradisjonelle sentraliserte lagringsleverandører, og kan også bidra til å øke sikkerheten og motstandsdyktigheten til datalagring. Et eksempel på dette for Cardano er Iagon.

 3. Desentraliserte AI-markeder: SingularityNET er en desentralisert plattform for AI-tjenester, som gir utviklere mulighet til å dele og tjene penger på sine AI-modeller. Det integrerer for øyeblikket med Cardano blokkjeden.
 4. Non-Fungible Tokens (NFTs) på Cardano-blokkjeden kan brukes på en rekke måter for spill, for eksempel for eiendeler i spillet. Det kan brukes til å representere eiendeler i virtuelle verdener som land, representere unike spillsamleobjekter eller bli brukt til turneringsoppføringer. Et eksempel på et spill på Cardano som bruker NFT-er er samlekortspillet Wolves of Rome.
 5. Digitale sentralbank valutaer: Blokkjede teknologi kan brukes til å øke grad av privatliv og sikkerhet til bankers eventuelle utstedelse av digital valuta. Eksempel på dette for Cardano er PEreDI: Privacy-Enhanced, regulated and distributed central bank digital currencies.
 6. Digitale rettigheter for artister: Bruk av blokkjeder for å ha direkte / mer kontroll over rettigheter fra artist til konsument kan bidra til å kutte mellomledd og sørge for mer interaksjon mellom artisten og fans. Eksempel på dette for Cardano er en plattform der artistene og fans har deleierskap kalt Newm. Innen bøker gjør book.io noe av det samme.

Dette er bare noen få eksempler på hvordan blokkjede teknologi og kryptovaluta kan brukes til å skape virkelige økonomiske løsninger med positiv sosial innvirkning. 

I tillegg til dette vil 2023 være året for Cardano sidekjeder. En sidekjede er en egen blokkkjede som er festet til en hovedblokkkjede («foreldrekjeden») og der kommunikasjonen er toveis. Dette gir mulighet for overføring av eiendeler mellom sidekjeden og overordnet kjede, og gjør at sidekjeden kan ha sine egne unike funksjoner og brukstilfeller, samtidig som den er sikret av nettverket til overordnet kjede. Noen eksempler på prosjekt som vil benytte sidekjeder er World Mobile token som sannsynligvis lanserer en sidekjede for data, Hydra heads vil tilby L2 betalingskanaler og Midnight som ser på å sikre at data er privat og kun deles med de den skal deles med vil kanskje bli en sidekjede på Cardano. Oppsummert kan 2023-2024 være en spennende periode for Cardano blokkjeden.

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#staking
Eystein Hansen
2023-01-17
4 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.