#krypto101

Hva er XRP?

Karsten Coldevin
2022-11-17
3 min

Hva er XRP?

Det er ofte en begrepsforvirring rundt XRP og Ripple. XRP er en kryptovaluta basert på XRP Ledger-blokkjeden. Ripple er selskapet som utviklet blokkjeden. Ripple ble etablert i 2012 av kryptogründerne Jed McCaleb, Arthur Britto og Chris Larsen. XRP-blokkjeden eies ikke av Ripple, eller av noen andre. Ripple sitter imidlertid på rundt halvparten av XRP-myntene. Ripple er et privat selskap som utvikler produkter for banker og finansindustrien. De er mest kjent for Ripplenet. Dette er et  internasjonalt betalingsnettverk.

Nettverket har et stort potensial til å forbedre det nåværende systemet for internasjonale betalinger.

Selskapets visjon er at verdi vil kunne overføres like raskt i fremtiden som vi overfører data i dag. XRP brukes i dag  allerede av banker og finansinstitusjoner.

Bruksverdi

Målet til XRP er å være et oppgjørssystem for betalinger over hele verden. Funksjonen til Ripple er å være et pålitelig mellomledd mellom to parter i en transaksjon. Overføringene nettverket tilbyr kan være knyttet til tradisjonell valuta, eller ulike kryptovalutaer som Bitcoin. Ideen bak var å forbedre SWIFT-systemet som i lang tid har vært et ledende nettverk for internasjonale overføringer.

Potensialet til XRP er dermed å erstatte det eksisterende oppgjørssystemet mellom banker og finansinstitusjoner. Når overføringer gjøres over XRP Ledger-nettverket beregnes det et lite gebyr. Et gjennomsnittlig gebyr for en overføring ligger på rundt 0,00001 XRP.

Dette er langt billigere enn hva for eksempel en bank ville ta.

XRP versus Bitcoin

Som for flere kryptovalutaer var Bitcoin en viktig inspirasjonskilde for XRP-skaperne. Det er imidlertid vesentlige forskjeller mellom de to nettverkene. Bitcoin lar sine digitale gruvearbeidere konkurrere om neste blokk med transaksjoner som skal valideres på nettverket. Denne konkurransen er svært energikrevende. XRP-nettverket er mer sentralisert enn Bitcoin og brukerne velger selv hvilken node som skal bekrefte transaksjonene. Ved sitt design er XRP per i dag et langt raskere og billigere nettverk enn Bitcoin. XRP skiller seg fra Bitcoin også på et annet punkt.

For Bitcoins del settes nye mynter i omløp når en ny blokk har blitt fylt opp med transaksjoner. Gruvearbeideren som fylte opp blokken får sin belønning i Bitcoin-mynter. Ripple derimot har utvunnet mynter på forhånd og det kommer ikke til å bli utvunnet flere av disse. Det er snakk om en 100 milliarder mynter og Ripple holder nesten 50 prosent av disse i reserver. Det har derfor blitt fryktet at mange av disse myntene vil slippes samtidig, noe som vil sende XRP-prisen ned.

Det er flere måter å tenke på XRP. Man kan se det som en investering, eller som en mynt man kan veksle inn mot annen kryptovaluta. Noen vil også holde XRP for å betale for overføringer på XRP Ledger-nettverket.

Vil XRP få et løft?

2022 har vært et tøft år på kryptomarkedet. Nedgangstider i økonomien har har rammet tech-industrien hardt. Kryptoplattformer har gått overende og skapt markedspanikk. Men det har også vært en langvarig usikkerhet rundt XRP-nettverket. Allerede i 2020 bestemte amerikanske finansmyndigheter seg for å gå til sak mot Ripple, selskapet bak blokkjeden. Fra myndighetshold påstås det at selskapet har gjennomført et uregulerte salg av verdipapirer ved bruk av XRP.

Det har vært usikkerhet rundt amerikanske finansmyndigheters og deres ønske om å øke sin kontroll og regulering, både av XRP og andre kryptovalutaer. Ripple-ledelsen har kommentert at flere store uavhengige stemmer fra næringslivet, børser og handelsorganisasjoner mener at SEC tar feil og ønsker å tilby juridisk støtte til kryptoselskapet.

Forventningene til Ripple ser nå ut til å være på vei opp. Selv om en løsning ligger flere måneder frem i tid uansett utfall ser det ut til at markedet begynner å tro på at dette vil komme til en god løsning. Noe av grunnen ligger i en styrket  forventning om et rettsforlik.

Et viktig poeng for selskapet er å ikke falle under amerikansk verdipapirlovgivning.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Karsten Coldevin
2022-11-17
3 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.