#krypto101

Hva er DAI?

Karsten Coldevin
2022-10-27
3 min

En av de raskest voksende formene for kryptovaluta er stablecoins. På norsk sier vi gjerne “stabil valuta”. DAI er en av de mest kjente stablecoinene. DAIs funksjon er å holde dine digitale verdier stabile. Behovet for DAI og andre stablecoins vokser når handel og bruk av krypto øker. Bruksnytten til stablecoins har bare blitt bredere de siste årene. Det gjelder blant annet for utenlandsoverføringer og fremvoksende industrier som Desentralisert Finans.

Hva er DAI?

DAI er en stablecoin. Til norsk oversettes dette til “stabil valuta”. DAI er tokenet til til Maker Protocol-nettverket som er en app knyttet til Ethereum-blokkjeden. Når du plasserer midler i DAI holder du dine digitale verdier stabile. Du kan holde verdier digitalt i DAI og når du ønsker løse dem inn i tradisjonelle dollar i et 1:1 forhold. En slik garanti minner litt om den formen for garanti man hadde i gull tidligere. Man kunne gå til banken å kreve gull for sine pengesedler til en fastsatt kurs. Også kasinoer har noe lignende. Kasinoet må ha nok reserver i bakhånd i tilfelle alle chips’ene i spill skal løses inn.

DAI, som andre stablecoins, må derfor holde reserver i bakhånd slik at du til enhver tid kan selge deg ut og få tradisjonelle dollar tilbake i et 1:1 forhold.

Fordeler ved DAI

En stabil valuta som DAI hjelper kryptobrukere å lagre verdier digitialt uten å måtte veksle dem inn i tradisjonell valuta som dollar, euro og kroner. Stablecoins gjør det også mulig å ha kryptoplattformer som ikke bruker tradisjonell valuta. Når du skal handle skyter du i stedet inn dine DAI og kan bruke disse til å handle på plattformen. Det kan være et billigere alternativ enn å veksle kryptovaluta til tradisjonell valuta. Det kan være risikabelt å holde kryptovaluta som svinger mye. En stabil valuta som DAI kan derfor være en trygg havn å sette verdiene sine i. For eksempel kan man ønske å komme seg ut av markedet en stund og å holde midlene sine på et stabilt sted. Man slipper da kostnaden ved å veksle til tradisjonelle dollar, men man får den samme stabiliteten som om man hadde gjort det.

Det unike ved DAI

Året 2022 har vist at ikke alle stablecoins kan garantere stabil verdi. DAI kan imidlertid vise til flere år med høy grad av stabilitet.

Hva er det som skaper disse forskjellene mellom ulike stablecoins?

Et viktig skille går ved hvordan en stablecoin lagrer sine reserver. DAI holder sine reserver i Ethereum og andre kryptovalutaer. Ikke alle av DAIs konkurrenter har vært like effektive i  å bygge en slik reserve.

DAI har også lagt seg opp reserver større en antall token i omløp. Dette betyr at selvom reservene i Ethereum og andre kryptovalutaer skulle falle i verdi så vil det fremdeles være nok til å garantere et 1:1 vekslingsforhold mellom DAI og tradisjonell dollar.

Stablecoins skiller seg også fra hverandre med tanke på hvordan de er eid og organisert. Mens andre stablecoins er eid av et sentralisert selskap skiller DAI seg ut ved sin desentraliserte struktur.

Det var viktig for utvikleren Rune Christensen å skape et desentralisert alternativ til sentraliserte stablecoins. Derfor grunnlagte han The Maker Foundation. Etter at Maker Protocol begynte å kjøre har makten over nettverket blitt overført til Maker DAO, som er en desentralisert autonom organisasjon.

Ingen sentralisert institusjon kontrollerer utstedelsen av nye DAI. Andre av DAIs konkurrenter er langt mer sentraliserte og dette har flere ganger ført til tillitsproblemer og anklager om manipulasjon.

Nylige begivenheter

DAI har i 2022 begynt å plassere mer av sine reserver i  amerikanske statsobligasjoner og ikke lenger bare i krypto. Det har blitt gjort for å dra fordel av gjentatte rentehevinger fra den amerikanske sentralbanken. MakerDAO som kontrollerer DAI tror at å sette ubrukte midler i slike statsobligasjoner vil styrke nettverkets bunnlinje.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Karsten Coldevin
2022-10-27
3 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.