#staking

Hva er Cardano staking?

Eystein Hansen
2022-12-16
1 min

Staking på Cardano er en form for validering av transaksjoner på blockchain-nettverket. Når en person deltar i staking, bidrar de med deres datamaskinressurser for å bekrefte transaksjoner og sikre at nettverket fungerer pålitelig. I bytte for å delta i staking, får deltakerne belønninger i form av Ada som er valuta enheten til Cardano. For desentralisering er det viktig at flest mulig deltar med valideringen av Cardano nettverket.

Staking på Cardano er en viktig del av nettverkets sikkerhet og pålitelighet. Ved å ha mange deltakere som bidrar med datamaskinressurser, blir det vanskeligere for en person eller gruppe å angripe eller manipulere nettverket.

For å delta i staking på Cardano, trenger du en datamaskin med en staking node som kjører Cardano-nettverket. Du kan også velge å delegere dine Ada til andre i et såkalt staking pool. På denne måten kan du få en andel av staking-belønningene, selv om du ikke har nok datamaskinressurser til å stake på egen hånd. Norwegian Block Exchange (NBX) tilbyr staking av Cardano og driver et eget staking pool.

Staking på Cardano kan være en lønnsom måte å tjene passiv inntekt på, men det er viktig å huske på at det også innebærer en viss risiko. For eksempel kan prisen på Ada svinge, noe som kan påvirke størrelsen på staking-belønningene. Det er derfor viktig å gjøre grundig research og vurdere om staking på Cardano er en løsning som passer for deg.

Norwegian Block Exchange tilbyr staking av Cardano som du kan finne mer informasjon om her. Ved å stake Cardano gjennom NBX, kan du enkelt og praktisk delta i stakingen uten å måtte kjøre en staking-node selv. NBX håndterer alt det tekniske arbeidet, og du kan følge med på staking-inntektene dine gjennom vår plattform.

#staking
Eystein Hansen
2022-12-16
1 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.