#staking

Hva er Cardano?

Eystein Hansen
2023-01-11
4 min

Blokkjedeteknologi har potensialet  til å forvandle måten vi lagrer og overfører data og verdi på. Et ledende prosjekt i dette området er Cardano, en desentralisert offentlig blokkjede- og kryptovalutaplattform som er fokusert på sikkerhet og skalerbarhet. I denne artikkelen vil vi utforske nøkkelfunksjonene og teknologiene til Cardano.

Cardano er et desentralisert offentlig blokkjede- og kryptovalutaprosjekt fokusert på å tilby en sikker, skalerbar og fleksibel plattform for utvikling og utførelse av smarte kontrakter og desentraliserte applikasjoner (DApps). Cardano ble grunnlagt i 2015 av Charles Hoskinson, medgründer av Ethereum, og er utviklet av forskningsgruppen IOHK. Cardano bruker en proof-of-stake konsensusalgoritme kalt Ouroboros, designet for å være mer energieffektiv enn proof-of-work-algoritmer som den som brukes av Bitcoin. Cardano er også kjent for bruken av en formell metodikk for å utvikle blokkjedeprotokollen sin, samt for sin vekt på sikkerhet og overholdelse av regelverk.

Cardano sin kryptovaluta (ADA)

Den opprinnelige kryptovalutaen til Cardano-plattformen kalles ADA. Kryptovalutaen er oppkalt etter Ada Lovelace, en matematiker som regnes for å være verdens første dataprogrammerer. Skaperne av Cardano valgte å navngi kryptovalutaen etter Lovelace for å hedre hennes bidrag til informatikkfeltet. ADA er opprettet gjennom en prosess kalt "minting", som tilsvarer "mining" i en proof-of-work (PoW) kryptovaluta som Bitcoin. Når det gjelder Cardano, skjer mynting gjennom en prosess som kalles "staking", som er en form for proof-of-stake (PoS) konsensus.

Hva er Proof-of-Stake (PoS)-metoden, og hvordan fungerer den?
I et PoS-system er blokkjeden sikret av "validatorer", som er ansvarlige for å validere blokkene med transaksjoner som legges til blokkjeden. Validatorer kan "satse" sine ADA-tokens for å delta i konsensusprosessen. Jo flere ADA-tokens en validator satser, jo større er sannsynligheten for at de vil bli valgt for å validere en ny blokk med transaksjoner.

Når en validator validerer en ny blokk, mottar de en belønning i form av nye ADA-tokens og transaksjonsgebyrer. Denne prosessen bidrar til å sikre blokkjeden og sikrer dens integritet, samtidig som den gir et insentiv for validatorer til å delta i konsensusprosessen. Den totale tilgangen på ADA er begrenset, og hastigheten som nye tokens preges med avtar over tid, på samme måte som frekvensen av nye Bitcoin-skaping avtar over tid.

Hvilke typer prosjekter bygges på Cardano?

Mange typer prosjekter er bygget på eller bruker Cardano-blokkjeden på en eller annen måte. Her er noen eksempler:

  1. Atala PRISM: Atala PRISM er en desentralisert identitetsadministrasjonsplattform som er bygget på Cardano-blokkjeden. Den har som mål å tilby en sikker og bærbar måte for enkeltpersoner og organisasjoner å administrere og verifisere deres digitale identitete på.
  2. Plutus: Plutus er et smart kontraktsprogrammeringsspråk som brukes til å bygge desentraliserte applikasjoner på Cardano-blokkjeden. Mange prosjekt er smartkontrakts baserte som for eksempel innen desentralisert finans. 
  3. Project Catalyst: Project Catalyst er et styrings- og finansieringsprogram for desentraliserte prosjekter bygget på Cardano-blokkjeden. Det lar Cardano-fellesskapet stemme på forslag og bevilge midler for å støtte utviklingen av nye prosjekter.
  4. "Cardano NFT'er: NFT står for non-fungible token, som er en type digital eiendel som representerer eierskap til et unikt element eller innhold. Et eksempel på et NFT-prosjekt som bygges på Cardano er "book.io" er en desentralisert markedsplass for NFTer som ønsker å bygge bro mellom tradisjonell publisering og ny digital media."
  5. Marlowe er et domenespesifikt programmeringsspråk for å uttrykke smarte kontrakter på Cardano-blokkjeden. Det er laget for å være enkelt å bruke for brukere uten teknisk kompetanse og domeneeksperter, slik at de kan opprette finansielle kontrakter og andre applikasjoner uten å ha omfattende kunnskap om blockchain eller programmering

Dette er bare noen få eksempler på de mange av prosjektene som er bygget på eller bruker Cardano-blokkjeden. Cardano er en åpen plattform, og alle står fritt til å bygge på den.

#staking
Eystein Hansen
2023-01-11
4 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.