#krypto101

Hva er adressene som brukes for delegering på Cardano?

Eystein Hansen
2022-10-23
2 min

På Cardano blokkjeden brukes en kryptografisk hash-funksjonkalt blake2b-256 sammen med metadata til å lage adresse nøkler.

Kort fortalt det en privat del og en offentlig del til disse nøkkel parene som ofte også blir kalt for signerende og verifiserende nøkkel henholdsvis. Disse bruker en annen kryptering nøkkel signatur kalt Ed25519. Ut fra den verifiserende/offentlige delen av nøkkelen generes adressen. Cardano blokkjeden bruker disse nøklene bla i forbindelse med nodene som drifter staking pools, og til nøklene som brukes til delegering av stake.

Oppsummert er det tre deler: nøkkel par av offentlig/privat nøkkel i ed25519 og en generert blake2b-256 hash + metadata adresse av den offentlige delen av nøkkelen.

Så med basisen om hva nøklene er på Cardano så kan vi se på adressene som brukes for delegering - såkalt staking.

For en vanlig delegerings adresse så består den av to konto elementer med forskjellig funksjon, en betalings del og en staking del. Betalings delen har adresse prefiks «addr» og staking delen har prefiks «stake» for selve adressen(se CIP 5), og består i tillegg av nøkkel paret som nevnt ovenfor. Betalings delen brukes til å flytte ADA med, mens staking delen har en egen belønnings adresse som automatisk får belønning av protokollen når man delegerer til et staking pool.

Dette er årsaken til at når man staker gjennom NBX så må man faktisk også hente ut belønninger fra belønnings kontoen for å bruke dem, siden vi følger Cardano protokollen. NBX har implementert det på et slikt vis at kundenes midler både er trygge, men samtidig også at kundenes midler bidrar til validering av transaksjoner slik det er ment at Cardano blokkjeden skal operere.

Du kan lese mer om staking her.

Oppsummert er det altså to konto elementer til en delegerings adresse, en betalings del og en belønnings del og de har hver sin egen unike adresse basert på den offentlige delen av nøkkel paret som ble brukt til å generere dem.

Hvis du er nysgjerrig på hvordan selve delegeringen skjer er gjennom et delegerings sertifikat som sendes som en vanlig transaksjon på Cardano nettverket, men som er en tidskrevende prosess som vi har beskrevet i denne artikkelen.

For viderekommende har brukeren «ilap» en god guide om nøkler tilgjengelig på github, samt cardano.org har en egen dokumentasjonsdel om nøkler.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2022-10-23
2 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.