#staking

Hva er addressene som brukes for å delegere for staking på Cardano?

Eystein Hansen
2022-12-16
2 min

På Cardano Blockchain brukes en kryptografisk hash-funksjon som kalles blake2b-256 sammen med metadata for å lage adresse-nøkler fra den offentlige delen av en nøkkelpar. Kort fortalt består nøkkelparet av en privat og en offentlig del (også kjent som signerings- og verifiseringsnøkkel) basert på Ed25519. Cardano-blokkjeden bruker disse nøklene i driften av nodene så vel som delegering av staking eller bevegelse av midler.

Kort sagt er det tre deler: Nøkkelparet med en offentlig/privat nøkkel i ed25519 og den genererte adressenøkkelen basert på blake2b-256-hash + metadata som er opprettet fra den offentlige delen av nøkkelparet.

Med denne kunnskapen om nøklene kan vi se på hvordan adressene brukes til delegering – altså staking på Cardano. En delegasjonsadresse består av to kontoelementer med ulike funksjoner, en betalingsdel og en stakingdel. Betalingsdelen har et prefiks på "addr" mens stakingdelen begynner med prefikset "stake" (CIP 5), og begge har et nøkkelpar med offentlig/privat nøkkel sammen med adressenøkkelen. Betalingsdelen brukes til å flytte ADA, mens stakingdelen har en belønningsadresse som automatisk får belønninger fra protokollen når du delegerer til en stakingpool. Derfor, når du staker med NBX, må du faktisk få belønninger fra belønningskontoen til betalingskontoen for å bruke adaen din, siden NBX-staking følger Cardano-protokollen. NBX implementerte dette på en måte som holder kundemidlene trygge samtidig som midlene bidrar til validering av transaksjoner, akkurat slik staking er ment å gjøre på Cardano-blokkjeden basert på protokollen. Du kan lese mer om vår staking her.

Hvis du er nysgjerrig på trinnene for hvordan delegering skjer gjennom et delegasjonssertifikat som sendes som en transaksjon på Cardano-blokkjeden, kan du lese mer i vår artikkel om emnet. For mer avansert lesning gir guiden til en bruker med navnet iIap på GitHub en god oversikt og cardano.org har også dokumentasjon om nøkler på Cardano.

#staking
Eystein Hansen
2022-12-16
2 min

NBX leverages TradingView technology for its market quotes, presenting them through sophisticated charts. This integration offers a wide range of analytical tools to monitor crypto prices and access the latest market data.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.