#krypto101

Ethereum: Utforsk hvordan smart kontrakter revolusjonerer industrier

Eva Liberg
2023-04-24
6 min

Ethereum er en av de mest kjente kryptovalutaene, men den omfatter mye mer enn bare å være kjentt. Det er en desentralisert plattform som gjør det mulig å lage smart kontrakter og desentraliserte applikasjoner (dApps). I denne artikkelen vil vi utforske hvordan Ethereums smart kontrakter er med på å revolusjonere industrier  og endrer måten vi samhandler med teknologi på.

Hva er smart kontrakter?

Smart kontrakter er selvutførende kontrakter der vilkårene i avtalen mellom kjøper og selger blir skrevet direkte inn i kodelinjer. Disse kontraktene lagres på et blokkjede-nettverk og utføres automatisk når visse betingelser er oppfylt.

I konteksten til Ethereum plattformen er smart kontrakter skrevet hovedsakelig i Solidity, det mest populære programmeringsspråket for smart kontrakter på Ethereum. Når en smart kontrakt er distribuert på Ethereum-nettverket, blir den til en desentralisert applikasjon (dApp) som alle kan samhandle med uten behov for mellomledd som banker eller advokater. Når brukere samhandler med en smart kontrakt, starter de en transaksjon som kringkastes til Ethereum-nettverket. Smart kontrakten utfører deretter koden i henhold til forhåndsdefinerte regler og betingelser, for eksempel til  å sende tokens, oppdatere balanser eller utløse andre type handlinger.

Smart kontrakter på Ethereum er uforanderlige, noe som betyr at når de er distribuert, kan de ikke endres eller slettes. Dette sikrer at avtalevilkårene håndheves og at det ikke er rom for svindel eller manipulasjon. I tillegg er Ethereums smart kontrakter transparente, noe som betyr at koden deres er åpen for alle å inspisere. Det gir økt tillit og ansvarlighet.

Alt i alt muliggjør smart kontrakter på Ethereum ulike applikasjoner som finansielle instrumenter, forsyningskjedebehandling og desentraliserte børser. De tilbyr et mer sikkert, effektivt og kostnadseffektivt alternativ til tradisjonelle kontrakter og driver innovasjon i ulike bransjer.

Fordeler med å bruke smarte kontrakter på Ethereum

Smart kontrakter på Ethereum gir betydelige fordeler i forhold til tradisjonelle kontrakter. En av de mest bemerkelsesverdige fordelene er økt effektivitet. Smart kontrakter er automatiserte og selvutførende, noe som betyr at de ikke krever mellommenn for å håndheve kontrakten, og dette sparer tid og reduserer kostnader forbundet med manuell behandling.

Smart kontrakter eliminerer behovet for mellomledd, noe som betyr betydelige besparelser knyttet til bruken av dem. I tradisjonell forsyningskjedestyring er flere parter involvert i prosessen, inkludert produsenter, distributører og forhandlere. Ved å bruke smart kontrakter kan disse partene kommunisere og handle direkte med hverandre, noe som reduserer behovet for mellommenn og deres tilknyttede gebyrer.

Som nevnt tidligere, tilbyr smart kontrakter på Ethereum en stor grad av åpenhet. Koden er offentlig og kontrollerbar, det gir dermed ikke rom for manipulasjon eller svindel. Avtalevilkårene håndheves automatisk, uten behov for tillit til mellommenn. Videre gir smart kontrakter på Ethereum økt sikkerhet. De er lagret på et desentralisert blokkjedenettverk, noe som gjør dem sikrere enn tradisjonelle kontrakter lagret på sentraliserte servere. Uforanderligheten til smarte kontrakter sikrer at vilkårene i avtalen ikke kan endres.

Smart kontrakter gir også tilgang til et globalt nettverk. noe som betyr at smarte kontrakter kan nås fra hvor som helst over hele verden, og gir nye muligheter for samarbeid og innovasjon. Dette betyr også at det ikke er noen geografiske begrensninger for å handle med andre parter, noe som gir økt tilgang til nye markeder og muligheter.

Brukstilfeller av smarte kontrakter på Ethereum

La oss utforske noen eksempler på hvordan disse selvutførende kontraktene blir brukt til å revolusjonere bransjer og effektivisere prosesser.

Forsyningskjedestyring: Smart kontrakter kan brukes til å spore bevegelsen av varer over en forsyningskjede. Hvert prosesstrinn kan registreres på blokkjeden, noe som gir åpenhet og ansvarlighet.

Desentralisert finans (DeFi): Smart kontrakter kan automatisere finansielle transaksjoner, for eksempel utlån, lån og handel. Dette eliminerer behovet for mellomledd, noe som gjør transaksjoner raskere og billigere.

Stemmesystemer: Smart kontrakter kan skape sikre og transparente stemmesystemer. Hver stemme kan registreres på blokkjeden, noe som gjør den manipulasjonssikker og sikrer nøyaktigheten av resultatene.

Eiendom: Smart kontrakter kan lette kjøp og salg av eiendom. Kontraktsvilkårene kan automatiseres, noe som eliminerer behovet for mellommenn og reduserer transaksjonskostnadene. Blokkjeden kan også sikre notoritet for handel av eiendom. I velfungerende vestlige land er det en kostnadsbesparelse, i land uten et fungerende system for notoritet er det en livsnødvendighet for å sikre at rettmessig person eier eiendommen.

Gaming: Smarte kontrakter kan brukes i nettspill for å skape et desentralisert og rettferdig miljø. Spilleregler og belønninger kan håndheves automatisk uten en sentralisert autoritet.

Immaterielle rettigheter: Smart kontrakter, som patenter og opphavsrettigheter, kan brukes til å administrere immaterielle rettigheter. Kontraktsvilkårene kan registreres på blokkjeden.

Identitetsverifisering: Smarte kontrakter kan brukes til å verifisere identiteten til enkeltpersoner på en sikker og desentralisert måte. Dette kan brukes for compliance-applikasjoner for KYC (Kjenn din kunde) og AML (Anti-Money Laundering).

Desentraliserte applikasjoner (dApps)

Desentraliserte applikasjoner, eller dApps, kjører på et desentralisert blokkjedenettverk som Ethereum. Disse applikasjonene bruker smart kontrakter for å lette brukertransaksjoner og interaksjoner uten mellomledd. Å utvikle en dApp på Ethereum innebærer flere trinn. Her er en kort oversikt over prosessen:

Designe dApp: Det første trinnet i utviklingen av en dApp er å designe arkitekturen og brukergrensesnittet. Dette innebærer å identifisere kjernefunksjonaliteten til dApp, samt brukeropplevelsen.

Utvikle de smarte kontraktene: Neste trinn er å utvikle de smarte kontraktene som skal drive dApp. Dette innebærer å skrive kode som definerer reglene og betingelsene for dApp, samt dens interaksjoner med brukere.

Opprette front-end: Front-end av dApp er brukergrensesnittet som brukere samhandler med. Dette kan utvikles ved hjelp av tradisjonelle webutviklingsverktøy som HTML, CSS og JavaScript.

Integrering av smarte kontrakter og front-end: Smart kontraktene og front-end av dApp må integreres for å lage en funksjonell applikasjon. Dette innebærer å koble frontenden til blokkjedenettverket og konfigurere de smarte kontraktene for å samhandle med brukergrensesnittet.

Testing og distribusjon: Når dApp er utviklet, må den testes for å sikre at den fungerer riktig og er sikker. Når testingen er fullført, kan dApp distribueres til Ethereum-nettverket for bruk av brukere.

Å utvikle en dApp på Ethereum krever kunnskap om blokkjedeteknologi, smart kontraktsutvikling og nettutvikling. Men med tilgjengeligheten av utviklingsverktøy og ressurser, blir det lettere for utviklere å lage innovative dApps på Ethereum.

Fremtiden til Ethereum

Siden lanseringen i 2015 har Ethereum blitt en av de mest populære og mest brukte blokkjede plattformene, med et stort og aktivt felleskap og et bredt spekter av brukstilfeller.

En av de mest betydningsfulle endringene til Ethereum var skiftet mot en proof of stake (PoS) konsensusmekanisme. Før det brukte Ethereum en proof of work (PoW) konsensusmekanisme, som krever at minere løser komplekse matematiske gåter for å validere transaksjoner og legge til nye blokker til blokkjeden. Imidlertid har PoW flere ulemper, inkludert høyt energiforbruk og sentralisering av gruvekraft i hendene på noen få store gruvebassenger. På en annen side er proof of stake en konsensusmekanisme som er avhengig av validatorer som har en eierandel i nettverket for å validere transaksjoner og opprette nye blokker. Validatorer velges basert på deres eierandel i nettverket, noe som betyr at PoS er mer energieffektivt enn PoW.

Totalt sett forventes Ethereum 2.0 å forbedre skalerbarheten, sikkerheten og effektiviteten til Ethereum-nettverket betydelig, samtidig som det reduserer miljøpåvirkningen. Ettersom Ethereum-økosystemet fortsetter å vokse og utvikle seg, forventer vi å se nye og innovative brukstilfeller for desentraliserte applikasjoner, smarte kontrakter og nyere utviklinger innen blokkjedeteknologi.

Ethereum vs. andre kryptovalutaer

Ethereum er en av de mest populære og mest brukte kryptovalutaene, med flere unike funksjoner som skiller den fra andre kryptovalutaer. Her er noen kritiske forskjeller mellom Ethereum og noen andre populære kryptovalutaer:

Bitcoin: er den første og mest kjente kryptovalutaen og sammenlignes ofte med gull fordi det er en verdibutikk for transaksjoner. I motsetning til Ethereum, er Bitcoin først og fremst designet som en valuta og har ikke samme nivå av smart kontraktsfunksjonalitet. Bitcoin bruker en proof of work-konsensusmekanisme, som er energikrevende og mindre skalerbar enn Ethereums proof of stake-konsensusmekanisme.

Litecoin: en populær kryptovaluta opprettet i 2011 som en "lite"-versjon av Bitcoin. I likhet med Bitcoin har Litecoin et begrenset tilbud på 84 millioner mynter. Litecoin har raskere blokkeringstider og lavere transaksjonsgebyrer enn Bitcoin, og Litecoin bruker også PoW.

Ripple: er en kryptovaluta designet for å legge til rette for raske, rimelige internasjonale betalinger. I motsetning til Bitcoin og Litecoin, bruker ikke Ripple en blokkjede, men bruker i stedet en distribuert konsensusbok kalt XRP Ledger. Denne hovedboken vedlikeholdes av et nettverk av validatorer valgt av Ripple. Ripple har en fast forsyning på 100 milliarder XRP-tokens.

Totalt sett er Ethereums viktigste fordel i forhold til andre kryptovalutaer dens smarte kontraktsfunksjonalitet, som lar utviklere bygge et bredt spekter av desentraliserte applikasjoner og brukstilfeller. Ethereums skifte mot en proof-of-stake konsensusmekanisme med Ethereum 2.0 forventes også å forbedre skalerbarheten, sikkerheten og energieffektiviteten, noe som vil bidra til å opprettholde konkurransefortrinnet i kryptovalutamarkedet.Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eva Liberg
2023-04-24
6 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.