#krypto101

Et videre blikk på XRP

Eystein Hansen
2023-05-22
6 min

Hva er de økonomiske forholdene rundt XRP?

XRP Ledgeren som holder oversikt over transaksjoner av XRP har nå vært i drift i over 10 år

og med over 70 millioner oppdateringer på transaksjoner ifølge Ripple selskapet som utvikler blokkjeden.  Man utstedte 100 milliarder XRP ved opprettelsen av blokkjeden og det vil over tid bli litt mindre XRP siden det ikke utstedes nye

XRP og transaksjoner av XRP fjerner gradvis det totale omløpet. Mindre enheter av XRP omtale som drops og tilsvarer 0.000001 XRP.  

De fleste transaksjoner vil ifølge denne artikkelen fjerne 10 drops av XRP fra det totale XRP i omløp. Et annet viktig moment i forhold til XRP økonomien er at Ripple i 2017 plasserte 55 milliarder XRP i en konto som gradvis vil lansere disse XRP i omløp i økosystemet og på et vis som kan kalkuleres på forhånd. Se denne artikkelen for mer informasjon. Generelt kan man si at omløp av XRP er både forutsigbart og at det over tid vil den totale mengden av XRP gradvis reduseres.

Mer rundt sentralisering av XRP

XRP er hverken Bevis på arbeid eller bevis på innsats protokoll, og er forenklet sagt basert på at en majoritet (80%) av validatører er enige om at transaksjoner skal oppføres i blokkjeden. På grunn av dette bruker blokkjede oppføringer lite energi og transaksjoner gjennomføres raskt (3-6 sekund). Det er ingen direkte belønninger for validatører som lager nye blokker til blokkjeden i motsetning til andre protokoller, men selvfølgelig har de rundt 107 nåværende validatørene (per denne oversikten) interesse av at blokkjeden oppfører transaksjoner riktig i og med at de selv bruker nettverket til egne tjenester. I praksis er validatør listen også mindre enn 107 da hver validatør har en liste over 34 unike noder (UNL) hvor om 20% eller flere går offline (7 eller mer) så vil nettverket stoppe å oppdatere frem til flere kommer online for å skape konsensus på 80%. Basert på dette kan man nok si at XRP er ganske så sentralisert, men det er ikke riktig å si at det ikke har noe form for desentralisering. For XRP sitt formål som vi nevnte i forrige artikkel om å forbedre swift- systemet vil nok mange kunne hevde at XRP er tilstrekkelig desentralisert. 

CBDC (Central Bank Digitial Currency)

Et annet viktig område for XRP er at selskapet bak Ripple tilbyr en komplett platform for å utstede og trekke tilbake samt styre over digitale valutaer som et verktøy for sentralbanker. Man bruker her XRP ledger teknolgien til en privat ledger som er under kontroll av ustederen av den digitale valutaen og selskapet har utviklet metoder for å lett integrere deres løsning mot bankenes eksisterende løsninger. I Ripple sin 2020 whitepaper om CBDC hevder de at 80% av sentralbanker utforsker muligheten for slike digitale valutaer utstedt av sentralbanker. 

Ripple som del av en viktig standard for transaksjoner over landegrenser

ISO 20022 er en global standard for meldinger ved betalinger som blir ifølge Ripple selv brukt av 70 land og av som det estimeres at over 87% av global finansielle transaksjoner vil støtte  å ha en felles standared of språk hjelper banker og finansielle institusjoner å raskere og mer effektivt samhandle. Swift som brukes for internasjonale transaksjoner vil gå over helt til ISO 20022 innen 2025. En artikkel så nylig på hvilke kryptovaluter som er sertifisert for denne ISO standarden og her er blandt annet XRP og ADA på listen som NBX tilbyr på vår handelsplatform. 

Konklusjon

Alt i alt er XRP en spennende kryptovaluta å følge og viser også at grad av desentralisering kan matche forskjellige bruksområder. Billigere valutaoverføringer over landegrenser vil være et viktig bidrag fra blokkjede teknologi og når disse overføringene også kan skje langt raskere enn tidligere vil det og kunne bidra til at tilgjengeligheten og omløpet av valuta i verden forbedres som må kunne sies å være en positiv ting for verdensøkonomien. Hvis du synes XRP virker spennende og ønsker handle denne kryptovalutaen, kan du finne den på vår handelsplatform her

#krypto101
Eystein Hansen
2023-05-22
6 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.