#staking

Ethereum Proof-of-Stake: Shanghai oppdateringen er på vei

Eystein Hansen
2023-01-24
1 min

En av de virkelige store hendelsene innen kryptoverdenen var når Ethereum gikk fra Proof of Work til Proof of Stake, the merge som hendelsen het ble gjennomført 15. September 2022. Ethereum reduserte sitt energiforbruk for å sikre blokkjeden drastisk og mener de per nå bruker rundt 0.0026 Terrawatt timer i året fra tidligere 78 Terrawatt timer i året som er ca. Like mye energi som netflix bruker i året på sine servere (94 Terrawatt timer i året). 

Staking på Ethereum har vært en stor sukess så langt. Det er når denne artikkelen skrives 16 millioner ETH staket og det er over en halv million validatorer på nettverket. En epoke på Ethereum PoS varer i 6.4 minutter og hver slik epoke attesterer validatører på nettverket og er en av belønningene man får i nettverket foruten å produsere blokker med transaksjoner. Det har i det hele vært lite problemer med nettverket etter overgangen til Proof of Stake og NBX har en egen validatør som har vært drevet i rundt ett år nå. 

Per nå jobbes det med å implementere funksjonalitet for å kunne ta ut midler fra staking i den såkalte Shanghai oppdateringen. De siste nyhetene her er at et testnet gikk live nå nylig for å prøve ut withdrawal funksjonen og teste ut sikkerhetsaspekter ved dette. Målet er at Shanghai oppdateringen skal implementers i mars 2023.

NBX følger utviklingen av Ethereum staking tett og vil vurderer mulighetene for å tilby staking tjenester på Ethereum i etterkant av at Shanghai oppdateringen er implementert. 

#staking
Eystein Hansen
2023-01-24
1 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.