#krypto101

En kort artikkel om Chainlink

Eystein Hansen
2024-05-29
2 minutter

Hva er Chainlink (LINK)?
Ofte referert til som "det desentraliserte oraklenettverket," er Chainlink (LINK) en fremtredende kryptovaluta og teknologiplattform kjent for sin evne til å koble smartkontrakter med virkelige data, API-er og tradisjonelle bankbetalinger. Du kan handle LINK-NOK og LINK-EUR  fra NBX.

Nøkkelfunksjoner:

  • Desentraliserte Orakler: Chainlink tilbyr manipuleringssikre og pålitelige datafeeds for smartkontrakter, og sikrer at de opererer nøyaktig og sikkert.
  • Interoperabilitet: Chainlink kan koble til flere blokkjeder, slik at krysskjedeinteraksjoner og datadeling muliggjøres.
  • Bred Adopsjon: Chainlink er integrert med mange blockchain-prosjekter, og tilbyr pålitelige og verifiserbare datainnganger for en rekke bruksområder.
  • Sikkerhet og Tillit: Chainlinks desentraliserte oraklenettverk reduserer risikoen for datamanipulasjon og sikrer integriteten til smartkontraktoperasjoner.

Utforsk Chainlink videre:

Vi har dedikerte prissider for Chainlink på ditt favorittspråk:

Denne teksten er ment for informasjon og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2024-05-29
2 minutter
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.