#krypto101

Delta i vår vervekonkurranse frem til julaften!

Adam Jakobsen
2023-12-04
1 minutt

I år vil vi kjøre en spennende vervekonkurranse hvor hver person du verver til NBX fra og med i dag og frem til julaften vil gi deg et lodd. På julaften trekker Stig opp 20 lodd av hatten.

Vi vil premiere slik at for hvert lodd som går inn så kan du velge mellom følgende: Level up på vårt NBX Visa kredittkort med Bitcoin cashback eller en ruby heart NFT. Vi vil oppdatere dere senere i julen på spesifikasjonene til disse NFT-ene.

Du kan lese mer om hvordan du verver andre til NBX her og husk at dette kommer i tillegg til belønningen du mottar ved det ordinære verveprogrammet vårt.

Jo flere du verver - jo større sjanse har du for å vinne en premie og du kan vinne opptil flere premier i og med at det er loddtrekning.

Nå gjelder det bare å fylle opp hatten med lodd!

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

Beste hilsen,
Adam Jakobsen.
NBX Teamet.

#krypto101
Adam Jakobsen
2023-12-04
1 minutt
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.