#krypto101

Dedikert kurssider med tema for hver blokkjede samt oversiktsside kurser

Eystein Hansen
2024-05-27
1 minutt

En oppdatering om noen av de nye prissidene hos Norwegian Block Exchange
Som noen kanskje allerede har lagt merke til, har NBX nylig utvidet sine dedikerte prissider til nå å omfatte kurssider for Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Uniswap, Litecoin, Polygon, XRP og Stellar. Dette er sider med dedikerte priskart for din favorittmynt, og følg med for flere slike sider i fremtiden. Vi har selvfølgelig også samlet en oversiktsside med alle disse dataene, inkludert markedsverdi og sentimentdatascore levert av CoinGecko, som du finner her. Sidene har tema for hver av blokkjedene de viser. 

Hovedideen med disse dedikerte sidene er å ha dedikert innhold for de enkelte myntene vi tilbyr på NBX, som for eksempel Bitcoin, Ethereum og Cardano som alle har blogginnlegg på samme side som prisen. Vi har også lagt til en kalkulator du kan bruke til å beregne fortjeneste/tap, og vi ser frem til tilbakemeldinger om andre funksjoner du ønsker for våre dedikerte prissider. En enkelt plass å starte er oversiktssiden som viser alle blokkjedene vi har dedikert kurs sider for.


Som en påminnelse er også sidene tilgjengelig på andre språk:

Engelsk:Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Uniswap, Litecoin, Polygon, XRP, og Stellar
Svensk:Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Uniswap, Litecoin, Polygon, XRP og Stellar
Dansk:Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Uniswap, Litecoin, Polygon, XRP og Stellar

Denne teksten er ment å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Eystein Hansen
2024-05-27
1 minutt
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.