#staking

Cardano governance – CIP 1694 oppdatering

Eystein Hansen
2023-03-24
4 minutes

Cardano improvement proposal (CIP) 1694 er oppkalt etter fødselsåret til Voltaire og går i kortet på intet mindre enn å lage en første utgave av styresett på blokkjeden for Cardano.

I det nåværende forslaget vil det være en tredeling av makt mellom en konstitusjonskomite, direkte representanter og staking pool operatører. For å overse dette vil det også eksistere medlemsorganisasjoner som bidrar f.eks. med tilrettelegging av informasjon for representanter.

Enhver person kan bli en representant, men det krever et depositum (i boostrap fasen, men muligens ikke i framtiden) og du må også få andre til å delegere sin stemme til deg for at du skal ha noe særlig påvirkningsmulighet i systemet. Enhver person kan også fremme et forslag enten man er en representant eller ikke, men igjen det krever et depositum. I framtiden vil wallets kunne ha en funksjon der flere kan gå i lag for å fremme et forslag.

En viktig del av systemet vil være metadataen for forslag, samt metadata tilknyttet stemmegivningen til representantene og hvordan Cardano økosystemet velger å presentere og ta vare på denne metadataen. I det nåværende forslaget er metadataen forankret med en url samt en hash som skal verifisere metadata url’en. Strukturen på metadataen er enda ikke fastsatt og er noe som diskuteres blant økosystemet og de som lager verktøy og sider for å presentere metadataen. Kort fortalt vil det å kunne effektivt presentere stemmegivning og skape en historikk for dette være viktig for å ha et velfungerende system og være en oppgradering av den tradisjonelle stemmegivningen de fleste land går igjennom gjennom å ha enda mer transparens på stemmeprosessen.

Protokoll oppgraderinger som hard forks som hittil har vært initier av 5 av 7 nøkler fra de tre organisasjonene IOHK, Emurgo og Cardano Foundation vil i framtiden være en del av den konstitusjonelle komiteen og vil inkludere community medlemmer samt de tre organisasjonene. Komiteen har i en del tilfeller vetorett, inkluder i forhold til hard forks og protokoll parameter endringer. De skal følge en konstitusjon som Cardano skal få og dermed ha mer en jobb som et organ som sikrer stabilitet. Alle i Cardano har mulighet til å stemme for at de ikke har tillit til komiteen så deres makt holdes i balanse av dette. SPO’er vil naturligvis ha noe og si i stemmegivning på hard forks, og det drøftes også om de skal signere stemmegivningen sin med de nye versjonene av softwaren som støtter eventuelle hard forks.  

En annen viktig funksjon er utbetalinger fra Cardano sin treasury, det er usikkert om dette skal erstatte Catalyst eller at man f.eks. setter av en del av treasury til Catalyst og en annen del til f.eks. medlemsbaserte organisasjoner. Det som derimot er sikkert er at man ønsker å gi belønninger fra treasury til representanter for jobben de skal gjøre med stemmegivning og å lese seg opp på forslag. Men hvor stor belønningen skal være er enda under diskusjon.

En spennende nyvinning som ble drøftet under workshopen i Colorado var å dele inn protokoll parameter endringer i grupper (nettverk, økonomi, teknisk og styringssett) og ha forskjellige krav til andel av stemmer for, slik at man kan kreve mer positive stemmer for det som kan ha større implikasjon på sikkerheten til protokollen som et eksempel.  En annen nyvinning er dette å lage egne voting keys basert på samme delegerings og stake system som Cardano bruker for staking per nå og en tredje nyvinning er at den konstitusjonelle komiteen har en begrenset tid før den må etableres og stemmes inn på nytt, samt at systemet vil gå over i «uten tillit» frem til denne nye komiteen er på plass. Dette med en blokkede grunnlov er for så vidt ikke noe nytt, men å sette det i system med en egen konstitusjonskomite slik Cardano prøver på er ganske revolusjonerende.  En ting virker i alle fall åpenbart – blokkjeder som vil invitere prosjekter inn som sidekjeder / layer 2 løsninger vil ha en fordel om de samtidig kan vise til stabile regler og styresett slik at de som ønsker involvere seg vet hva de går til og hvilke verdier blokkjeden står for.

NBX følger utviklingen til Governance på Cardano (undertegnede var tilstede på governance workshopen i Colorado) og vurderer om vi som exchange kan bidra til løsninger som er positivt for Cardano økosystemet. Under Colorado workshop ble det nevnt av undertegnede eksempler på hvordan kryptovaluta handelsplasser kan bidra til å la brukere delegere sine stemmer til representanter. 

#staking
Eystein Hansen
2023-03-24
4 minutes
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.