#bitcoin

Bitcoins prishistorikk: hva gjør Bitcoin verdifull?

Ian Leviness
2023-01-31
7 min

I år 2140 vil Bitcoins blokkgevinst opphøre, og følgelig vil ingen nye bitcoins bli utstedt.

Når 21 millioner bitcoins har blitt utstedt, er dette alt som noen gang vil eksistere, og ingen kan noen gang endre dette siden Bitcoins tilbud styres av koden og ikke av noen spesifikk organisasjon. I motsetning til de fleste datakoder kan den grunnleggende koden som driver Bitcoin ikke endres av noen. Algoritmen som styrer produksjon av nye coins, sikkerheten og basis konseptene har vært uendret siden lansering. Det kan gjøres forbedringer, men grunnprinsippene i koden forblir de samme for evig tid. Nettverket behandler ca 7-10 transaksjoner per sekund, og det er alltid live. Dette betyr at uansett hvilken tid det er, vil din transaksjon gå gjennom, inkludert i helger og på helligdager.

Bitcoin nettverket er et såkalt pseudonymt nettverk. Dette betyr at navnet ditt og identiteten din ikke er direkte knyttet til transaksjonene du gjør i nettverket. Det er kun adressen til Bitcoin-lommeboken din som er det, og den består av en tilfeldig streng med bokstaver og tall som er generert etter en gitt standard.

I tillegg til esspseudonymitet, har Bitcoin også langt lavere avgifter enn noe annet tradisjonelt betalingsnettverk. I snitt har denne avgiften ligget på $5,33, men variasjonen er relativt stor, spesielt når aktiviteten i nettverket er stor, som den var i 2017. For et mer nøyaktig mål på Bitcoins transaksjonsgebyrer, er det viktig å huske at 0.01 BTC i kildekoden er definert som per transaksjonsgebyr, som skalerer med Bitcoins pris og nettverksaktivitet. Transaksjoner på nettverket er også mye raskere enn vanlige bank transaksjoner. Sammenlignet med tradisjonelle bankløsniner ser vi at bitcoin nettverket har mange fordeler. Et gebyr for overførsel av vanlig Fiat internasjonalt vil gjerne ligge rundt 10 EUR, eventuelt med et tillegg på en prosentandel av overført beløp. I tillegg kan det ta flere dager å overføre, alt avhengig av feriedager, og at bankene kun har åpent på dagtid. Bitcoin derimot, sover aldri.

Til sammen definerer alle disse faktorene vi har diskutert, Bitcoin som en investering og hvorfor den siden starten har blitt kalt "digitalt gull". Det er uforanderligheten når det gjelder kjerneverdien, sammen med oppfinnelsen av digital knapphet som har drevet og fortsetter å drive Bitcoins adopsjon over hele verden.

Skal vi se på hvordan prisen har endret seg siden lanseringen: i 2009, da bitcoin ble lansert, sto prisen først i $ 0. I juli 2010 kostet en bitcoin $ 0.08, før den i 2011 oppnådde 1 amerikansk dollar for første gang. Ved utgangen av 2017 steg Bitcoin til $ 20000, dette var også inntil nylig toppnoteringen for Bitcoin. Etter nesten 2 år med prisnedgang fra begynnelsen av 2018 til midten av 2020, har Bitcoin igjen begynt oppturen. Nylig nådde den en ny toppnotering på $ 24 209,66 som ble satt 21. desember 2020. Når vi skriver 2021, er bitcoin godt over toppen fra 2017, og setter stadig nye rekorder. Men bitcoins eksplosive prisvekst er bare en av verdidriverne, av den grunn har vi også laget en analyse av de tre gjenværende driverne for å gi deg et fullstendig bilde av hva som gir Bitcoin verdi.

Bitcoin er en knapp ressurs

Tilbake i 2009, da Satoshi Nakamoto lanserte Bitcoin-nettverket, gjorde han det med forutsetningene om at bare 21 millioner bitcoins noensinne ville bli laget, og utstedelsen av dem ville bli kontrollert av en såkalt "blokkbelønning". Det viktigste å huske på er at utstedelsen av nye bitcoins styres av Bitcoins kode og ikke av et enkelt individ. Dette er den første kilden til "digital knapphet". Digital knapphet refererer til påviselig uforanderlig knapphet som er utenfor hendene til menneskelige aktører. Hvis du sammenligner Bitcoins avkastning med for eksempel gull i løpet av det siste tiåret, vil du tydelig kunne se hvor kraftig rammeverket for digital knapphet er.

Bitcoin har slått alle andre eiendeler på avkastning det siste tiåret

En sammenligning av avkastningen med omtrent alt annet i samme periode belyser hvor kraftig Bitcoins økning i verdi har vært. Fra 2011 har Bitcoin steget 203,5% (medregnet volatilitet). Dette betyr at 1 Bitcoin har gått fra $4,50 i verdi ved utgangen av 2011 til $ 18,814.98 per 11. desember 2020. Hvis vi ser på den årlige avkastningen til andre eiendeler, hadde gull 2,2%, store amerikanske selskaper oppnådde 13,5%, mens små amerikanske selskaper kunne vise til en avkastning på 10,9%. Med bitcoins årlige avkastning på investert kapital samt totale prisvekst i tankene, er det lett å se at det i løpet av Bitcoins historie ikke er noe annet aktivum som kommer i nærheten av å matche verdens ledende verdioppbevarer.

Bitcoin seiler etterhvert opp til å passe begrepet “trygg havn”

Den viktigste drivkraften for Bitcoins økning i 2020 har vært økt institusjonell adopsjon. Med Microstrategy inc. som kjøpte Bitcoin for $250 millioner i august, og Square Inc. sitt kjøp av $50 millioner i Bitcoin i oktober, har antallet børsnoterte selskaper som nå har Bitcoin på balansen kommet opp i 15. Flere selskaper har også angivelig kjøpt Bitcoin OTC (over-the-counter). Etter hvert som institusjonell interesse fortsetter å øke, har Bitcoins korrelasjoner med tradisjonelle eiendeler som aksjer og gull begynt å viskes ut på en signifikant måte.

Selv om fremtiden er lys for Bitcoin, er det fortsatt tidlig. Nye verdidrivere vil sannsynligvis komme til syne over tid etterhvert som kryptobransjens ledende aktivum fortsetter å bestå på de globale finansmarkedene.

Denne teksten har til hensikt  å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#bitcoin
Ian Leviness
2023-01-31
7 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.