Må jeg flytte belønningene til min konto for å ha renters rente effekt?

Nei, du trenger ikke flytte belønningene. Belønninger telles automatisk med i din stake, og du får renters rente effekt av dem.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.