Må jeg flytte belønningene til min konto for å bruke dem til handel hos NBX?

Ja. Belønningene ligger på en egen konto, og må flyttes til handelskontoen din hos NBX før du fritt kan du fritt bruke dem til handel.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.