Kan jeg tape ADA ved å stake?

Nei, i motsetning til enkelte andre blokkjeder risikerer du ikke å miste ADA gjennom straff eller såkalt “slashing” på Cardano. Verdien på dine ADA vil fortsatt være påvirket av verdisvingninger i markedet. NBX tar også en kostnad for transaksjoner i staking prosessen.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.