Hvordan genereres belønninger?

Belønninger baseres på antall blokker et staking pool produserer i en epoke. Antallet blokker er delvis tilfeldig, og delvis basert på hvor mye som er staket til et pool. Det betyr at antallet ADA som belønnes vil variere fra epoke til epoke.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.