Hvordan får jeg tilgang til belønningene?

Etter at du har fått belønning, vil du være i stand til å flytte midlene til din NBX konto på vår Cardano staking app. Å flytte midlene har en transaksjonskostnad, ettersom midlene flyttes fra belønningskontoen til din balanse hos NBX.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.