Hvor staker jeg?

NBX driver det som kalles et staking pool. Når du staker med NBX, delegeres dine ADA til dette staking poolet. Du kan også stake gjennom en Cardano økosystem wallet til enten vårt pool eller andre pools.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.