Hvor mye energi bruker Cardano for å sikre blokkjeden?

Metoden Cardano bruker til proof-of-stake er energi-effektiv sammenlignet med andre blokkjeder. En blogg post av IOHK (utviklerselskap for Cardano) estimerer at energibruken er 0.01% av Bitcoins energiforbruk.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.