Hvor lang tid tar det fra jeg delegerer til jeg får belønninger?

NBX følger Cardano-protokollen, som er en 4 epokers prosess fra den neste epoken etter å ha registrert seg for staking. Den første epoken registrerer hvor mye ADA du har staket. I den andre epoken bidrar din stake til å sikre blokkjeden. I den tredje epoken kalkuleres belønninger. I den fjerde og siste epoken blir belønninger distribuert. Det betyr at den første belønningen kan ta inntil 20 dager. Etter det vil du få belønninger hver 5. dag.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.