Hvor kommer belønninger fra?

Belønninger stammer fra transaksjonskostnader, og fra inflasjon ved at belønninger gis fra en reserve. Cardano reduserer sin inflasjonsrate årlig, og transaksjonskostnader blir en større og større del av belønningene.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.