Hva er grensen for hvor mye et staking pool kan ha delegert på Cardano?

Grensen “saturation point” er når dette skrives på rundt 70 millioner ADA (per oktober 2022) til ett staking pool, men dette vil trolig endres i framtiden. NBX følger med på dette, og vil gjøre endringer om det kreves for å sikre at kundene får optimal belønning fra staking.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.