#krypto101

Kryptovaluta og skatt

Karsten Coldevin
2022-09-04
3 min

Kryptovaluta regnes som formue og må derfor rapporteres hvert år i skattemeldingen. Når du kjøper og selger krypto realiserer du gevinster og tap som også må rapporteres. Ikke glem at fristen for å levere skattemeldingen er 30. april for privatpersoner.

Hvilke former for kryptoskatt gjelder for meg?

De ulike formene for kryptoskatt kan være forvirrende å forstå.  Eksemplene under kan gjøre det klarere hva som gjelder i ditt tilfelle.  

1. Om du eier Bitcoin ved årets slutt vil verdien måtte føres som en del av din formue. I skattemeldingen din må du da føre opp hvor mange bitcoin du hadde og verdien ved årsskifte.

2. Om du solgte for eksempel Ethereum i løpet av skatteåret er dette noe som må med i skattemeldingen. Om du gjorde en gevinst må denne føres. Om du derimot gikk på et tap legger du dette inn som et fradragsberettiget tap.

3. Du eide ADA ved årets slutt og hadde inntekter ved staking. Da vil du måtte føre verdien av din Ada som formue, og staking-gevinst må føres som annen skattepliktig inntekt.

4. Du har solgt unna litt av en NFT i løpet av skatteåret, men du eier fremdeles noe av den ved årets slutt. Salget du gjorde ga deg en gevinst. I dette tilfellet må du føre verdien av NFT-en du sitter igjen med under formue, mens det du tjente på salget må føres som skattepliktig inntekt.

For å se steg for steg hvordan du fyller ut skattemeldingen kan du følge stateetatens guide her.

Kalkulering av skatt

Det kan være greit å ha noen verktøy når man skal beregne kryptoskatt. Fra Norwegian block Exchange får du ved årets slutt en årsrapport hvor din beholdning av fiat og krypto fremgår. Det er også mulig å laste ned din handelshistorikk på børsen.

Om du trenger en skattekalkulator kan du bruke tredjepartstilbyder kryptosekken.no.

Hvor mye må jeg betale i skatt?

Du må betale formueskatt hvis formuen din minus all gjeld er over 1,5 millioner kroner. Som regel er det snakk om 0,85 prosent skatt på formue over den grensen. På dine kryptosalg betaler du skatt på kapitalgevinst. Dersom du solgte med tap kan du kreve fradrag for tap når du realiserer det. Skatteprosenten på gevinst og tap i 2022 var 22 prosent.

Du har realisert når du:

1. Selger kryptovaluta

2. Veksler fra for eksempel Ethereum til Bitcoin. I dette tilfellet realiserer du Ethereum

3. Alle handler av varer du gjør med kryptovaluta

På krypto du har minet betaler du også kapitalskatt. Dette føres under "annen skattepliktig kapitalinntekt" i skattemeldingen din. Det samme gjelder for inntekter du har hentet fra staking. Skatteprosenten er på 22 prosent her også. Om du har glemt å betale skatt de tre siste årene kan du sende inn en endringsmelding til skatteetaten.

Kryptogaver

Om du har fått kryptovaluta som gave må denne oppføres som formue i likhet med annen krypto du eier. Du må kjenne til giverens inngangsverdi da kryptoen ble kjøpt ettersom du overtar denne. Når du selv selger kryptovalutaen oppgir denne inngangsverdien. Om giver ikke er fra Norge trenger du ikke kjenne til inngangsverdien. Det holder at du oppgir verdien den dagen gaven ble gitt.

Hva sier Skatteetaten?

Skatteetaten meldte i begynnelsen i 2022 at de ville trappe opp arbeidet med korrekt rapportering av kryptoskatt. Så langt i år har dette ført til at  endring og vedtak om endring for ca. 62 millioner kr i inntekt og 79 millioner kr i formue i kryptovalutasaker. Det har blitt varslet om tilleggsskatt og / eller skjerpet tilleggsskatt i alle sakene. Skattemyndighetene venter en økning i antall kontrollsaker fremover.

Denne teksten har til hensikt å informere og er ikke en investeringsanbefaling.

#krypto101
Karsten Coldevin
2022-09-04
3 min
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.