Gratulerer med kvinnedagen!

Kjære kvinner,I dag feirer vi kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner over hele verden og anerkjening av fremgangen mot likestilling. Økonomisk uavhengighet og personlig vekst er viktige mål for mange av dere. Vi oppfordrer deg til å forfølge dem med selvtillit og besluttsomhet.

Kryptovaluta kan være et godt verktøy for å hjelpe deg med å nå disse målene. For kvinner som søker økonomisk uavhengighet og tar ansvar for sin økonomi, tilbyr kryptovaluta potensialet for økonomisk styrking. Ved å investere i kryptovalutaer kan du diversifisere porteføljen din, få tilgang til globale markeder og dra nytte av vekstpotensialet til denne spennende nye aktivaklassen. Kryptovaluta kan også være et effektivt verktøy for personlig vekst. Når du utforsker blokkjedeteknologi og kryptovaluta, kan du utvikle nye ferdigheter, utvide kunnskapen din og koble deg til et globalt fellesskap av likesinnede individer, inkludert kvinner.

Vi som selskap anerkjenner og verdsetter de store bidragene kvinner gir innen kryptovaluta og blokkjedeteknologi. Fra utviklere til handelsmenn, gründere til lærere, spiller kvinner en stadig mer betydningsfull rolle i å forme fremtiden til kryptovaluta industrien.

På den internasjonale kvinnedagen står vi i solidaritet med kvinner over hele verden og oppfordrer dem til å utnytte mulighetene innen kryptovaluta. Selv om reisen kanskje ikke alltid vil være enkel, kan du ved å være dedikert og tålmodig, oppnå dine mål og bygge det livet du ønsker.

Vi tok en prat med Kari Due-Andresen, Chief Economist of Head of Reserach i Akershus Eiendom for å høre om hennes krypto reise oh hvilke tips hun har for de som er nysgjerrige på krypto.
Gratulerer til alle kvinnene der ute som inspirerer oss hver dag. Fortsett med det gode arbeidet, og vit at vi støtter deg i alle dine bestrebelser.


Med vennlig hilsen,
NBX-teamet