Pilotperioden er avsluttet, og vi gjennomfører for øyeblikket en grundig vurdering for å avgjøre om det er hensiktsmessig å fortsette tjenesten.
Easy. Fast. Convenient.

Cash becomes crypto.

Buy bitcoin with cash at our Bitcoin ATM in the heart of Oslo.
An excellent idea when you're in a hurry, and a great alternative to standard money transfers.
Buy bitcoin with cash in the heart of Oslo.
Powered by
How does it work?

Get bitcoin in 4 easy steps

Have your digital wallet ready

Use one you already have or create an account with NBX. Keep in mind, you must first become a verified customer before you can generate a Bitcoin address on NBX.

Scan the receiving address

Find the receiving address QR code in your wallet or the NBX app, and hold it in front of the ATM's camera. It may take up to 10 seconds to verify the code.

Feed in banknotes

The minibank accepts the following Norwegian banknotes: 200, 500, and 1000.

Press “BUY”

It can take up to 5 minutes before you see the coins in your wallet or on your NBX account, and up to 2 hours before you can use them.
The one and only Bitcoin ATM in Norway

Find your way to Bitcoin ATM

The Bitcoin ATM is located in the center of Oslo. Buy bitcoin with cash within a couple of minutes. Get in touch with the support team if you have any questions.
Support

FAQ

What you need to know about the Bitcoin ATM?
What do I need to utilize your Bitcoin ATM?
To utilize our Bitcoin ATM, you will need to provide a valid email address, phone number, and take a selfie which our machine will capture. In addition, you must have a digital wallet app installed on your smartphone to receive bitcoin.
Does the Bitcoin ATM accept debit or credit cards?
Our Bitcoin ATM only accepts cash in the form of 200-, 500-, or 1000- Norwegian krone banknotes.
Is it possible to sell bitcoin using your Bitcoin ATM?
Our Bitcoin ATM is designed as a one-way machine, meaning it can only be used to purchase bitcoin.
How long does it take to receive my bitcoin purchase?
Receiving your purchased bitcoin may take anywhere from 5-30 minutes to 1-2 hours, depending on the traffic on the Bitcoin network. This delay is common and not specific to our Bitcoin ATM.
What are the daily, weekly, and annual limits for purchasing bitcoin?
Our Bitcoin ATM allows purchases of up to 7 999 NOK per week and up to 99 999 NOK per year. We recommend using the NBX exchange platform or our OTC desk for larger trades.
Enkelt. Raskt. Praktisk.

Spenn blir til krypto.

Kjøp bitcoin med kontanter på vår Bitcoin ATM i Oslo sentrum.
En flott idé når du har det travelt.
Leveres av
Hvordan det fungerer

Få bitcoin med 4 enkle steg

Bruk en digital lommebok

Bruk en du allerede har eller opprett en konto hos NBX. Du må først bli en verifisert kunde før du kan generere en Bitcoin- adresse.

Skann lommebok adresse

Finn frem QR- koden i lommeboken eller NBX appen og hold den foran kameraet på minibanken. Det kan ta opp til 10 sekunder for å verifisere koden.

Mat inn norske sedler

Minibanken aksepterer følgende sedler: 200, 500, og 1000.

Trykk “BUY” for å kjøpe bitcoin

Det kan ta inntil 5 minutter før du ser pengene i din lommebok eller på din NBX- konto, og inntil 2 timer før du kan bruke dem.
Den eneste Bitcoin-minibanken i Norge

Finn veien til Bitcoin-minibanken

Vår Bitcoin ATM ligger i Oslo sentrum. Kjøp bitcoin med kontanter innen et par minutter. Ta kontakt dersom du har spørsmål.
Brukerstøtte

Ofte stilte spørsmål

Den viktigste du trenger å vite om vår Bitcoin ATM.
Hva trenger jeg for å bruke deres Bitcoin ATM?
For å bruke vår Bitcoin ATM, må du oppgi en gyldig e-postadresse, telefonnummer og ta en selfie som maskinen vår vil fange. I tillegg må du ha en digital lommebok installert på smarttelefonen for å motta bitcoin.
Godtar Bitcoin ATM debet- eller kredittkort?
Vår Bitcoin ATM aksepterer kun kontanter i form av 200-, 500- eller 1000- norske kronersedler.
Er det mulig å selge bitcoin ved å bruke deres Bitcoin ATM?
Vår Bitcoin ATM er designet som en enveismaskin, noe som betyr at den kun kan brukes til å kjøpe bitcoin.
Hvor lang tid tar det å motta bitcoin-kjøpet mitt?
Det kan ta alt fra 5-30 minutter til 1-2 timer for å motta bitcoin til din lommebok, avhengig av trafikken på Bitcoin-nettverket. Denne tiden  er vanlig og er ikke spesifikk for vår Bitcoin ATM.
Hva er de daglige, ukentlige og årlige grensene for kjøp av bitcoin?
Vår Bitcoin ATM tillater kjøp for opptil 7 999 NOK per uke og opptil 99 999 NOK per år per kunde. Vi anbefaler å bruke NBX kryptobørs eller vår OTC-desk for større handler.
Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.