Vad är Bitcoin?

Ian Leviness, Lars Dobos

January 5, 2023

7 min

Om du nyss börjat med Bitcoin är du inte ensam.

2020 var ett exceptionellt bra år för Bitcoin, och kryptovalutan har fått uppmärksamhet i breda lager. Bitcoin lanserades 2009 av Satoshi Nakamoto och detta slungade världen ut i det som skulle komma att bli en revolution för kryptovalutor. Eftersom bitcoin är den största och mest använda kryptovalutan är det viktigt att du börjar din krypto-resa med att förstå hur Bitcoin fungerar och varför valutan har ett värde. [Observera att vi skriver Bitcoin med stort B när vi menar nätverket eller systemet Bitcoin, och bitcoin med litet b när vi syftar på själva valutan bitcoin.]

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är en decentraliserad valuta som upprätthålls av en blockkedja i ett peer-to-peer-nätverk. Med hjälp av bitcoin-plånböcker kan vem som helst skicka [eller ta emot] Bitcoin till eller från någon annan [bitcoin-plånbok], när som helst och utan någon inblandning av tredje part.

Först och främst kommer Bitcoins värde från det faktum att bitcoin är elektroniska kontanter och peer-to-peer. Det betyder att Bitcoin möjliggör betalningar från en person till en annan utan mellanhänder och utan att det finns någon organisation som styr eller bevakar denna process.

I tillägg till detta, och som den grundläggande tekniken som får detta att fungera, har Bitcoin utvecklat konceptet digital sällsynthet [en egenskap som innan Bitcoin lanserades var en omöjlighet i en digital värld där allt kan kopieras i oändlighet]. För att förstå detta är det viktigt att zooma ut och titta på vad Bitcoin i grund och botten är och varför det skapades.

År 2008 publicerade den anonyme utvecklaren Satoshi Nakamoto Bitcoin White Paper – ett dokument som beskriver hur tekniken bakom Bitcoin fungerar. Ett år senare lanserades nätverket Bitcoin genom att en enkel dator skapade det första blocket i blockkedjan. [Att skapa ett block i blockkedjan kallas på engelska för mining, alltså utvinning eller grävning på svenska.]

Vad är en blockkedja?

Innan vi kan gå in på vad mining innebär är det viktigt att förstå vad en blockkedja är. En peer-to-peer-databas [eller blockkedja är en offentlig liggare över alla saldon och alla transaktioner] som upprätthålls av ett stort antal [sinsemellan autonoma] datorer över hela världen. Denna databas eller liggare ägs och drivs således av hela peer-to-peer-nätverket tillsammans [och inte av någon enskild person eller organisation].

Detta står i stark kontrast till hur data världen över hanteras och lagras eftersom ingen central organisation äger en blockkedja. Istället kan vem som helst med en tillräcklig kraftfull dator gräva nya block.

Vad är “mining” och vem kan gräva block?

Mining innebär att verifiera bitcoin-transaktioner och skapa nya bitcoins. I Bitcoin-nätverkets tidiga dagar kunde i stort sett vem som helst vara en bitcoin-grävare bara genom att åta sig att tillhandahålla en full kopia av peer-to-peer-databasen, det vill säga blockkedjan.

Numer, däremot, behöver man göra stora investeringar i specialiserad hårdvara för att kunna vara en bitcoin-grävare. Detta beror på att Bitcoins programvara är utformad så att ju fler som vill vara grävare i nätverket, desto svårare blir det att gräva nya block. Enligt den senaste statistiken justeras [automatiskt] denna svårighet varje 2016 block. Denna svårighetsgrad uttrycks i hur många beräkningar det krävs för att verifiera en samling transaktioner och därmed “skapa ett block”.

Bitcoin-grävare ser till att Bitcoin-nätverket alltid är säkert genom att både verifiera att den som vill skicka bitcoin till någon annan verkligen har rätt att göra det, [det vill säga att de äger de bitcoin de vill skicka], och att de bitcoin som skickas verkligen kommer fram till rätt mottagare.

Om du undrar vad det är som motiverar bitcoin-grävare att utföra detta arbete, så kokar det hela ned till två intäktsströmmar. Dels behåller grävarna de transaktionsavgifter som användare måste betala för att skicka bitcoin, dels erhåller grävarna de nya bitcoins de skapar genom att ta ansvar för säkerheten och skapa nya block. Eftersom grävarna också är dagliga användare av Bitcoin-nätverket förstärker de sanningen att Bitcoin verkligen är ett peer-to-peer-nätverk och inte behöver någon slags bank eller annan mellanhand för att fungera.

Sammanfattningsvis är bitcoin-mining den process som verifierar att transaktionerna är legitima och adderar dem till blockkedjan, alltså den gemensamma databasen eller liggaren. Grävarna tävlar om att bli först att lägga till nästa korrekta block och “vinnaren” belönas med i dagsläget 6,25 bitcoin. Detta sker i genomsnitt var tionde minut och sedan det första blocket skapades i begynnelsen är detta det enda sättet att ge ut nya bitcoins.

Denna tävlan att bli den som skapar nästa block liknar en digital guldrush eftersom det sammanlagt bara kommer att skapas 21 miljoner bitcoin. Varje grävare har alltså starka incitament, utifrån Bitcoins välkända sällsynthet, att samla på sig så många bitcoin som möjligt. Även för dem som investerar i bitcoin är det denna sällsynthet som ligger till grund för efterfrågan på bitcoin.

Vem kontrollerar Bitcoin?

Som vi nämnde ovan är Bitcoin decentraliserat. Det betyder att Bitcoin kontrolleras av sina användare och inte av ett enskilt företag. Användarna kan i huvudsak indelas i två grupper: bitcoin-grävare och de som investerar i bitcoin. Om alla grävare slutade gräva skulle det inte [kunna gå att genomföra några transaktioner eller] skapas nya bitcoin. Om alla investerare skulle sälja sina bitcoin skulle värdet falla betänkligt [och incitamentet för grävarna att utföra sitt arbete försvinna]. Det är därför båda dessa grupper som tillsammans håller Bitcoin igång, och igång, och som kan ses i valutans tillväxt (se History of Bitcoin på Wikipedia för den historiska prisutvecklingen).

Hur skaffar jag mina första bitcoin?

Du behöver inte vara en grävare eller ha någon som helst specialiserad, teknisk kunskap för att köpa dina första bitcoin.

Det enklaste sättet att köpa bitcoin är att köpa dem från en handelsplats för kryptovalutor. Du kan helt enkelt skapa ett konto på NBX och överföra vilket vanlig (fiat) valuta du vill. Därefter kan du köpa bitcoin efter att ditt konto har verifierats genom vår KYC-process (se Vad är KYC? i vår kunskapsdatabas). Efter detta är det upp till dig om du vill behålla dina bitcoin som en investering, handla med dem, eller till och med köpa varor och tjänster för dina bitcoin.

Glöm inte att bitcoin även är en valuta!

Läs vår guide för hur du köper bitcoin på NBX.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.