En kort introduktion till Dogecoin

Eystein Hansen

May 28, 2024

2 minuter

Dogecoin: Den roliga och vänliga kryptovalutan

Dogecoin, symboliserad som DOGE, är en unik kryptovaluta som började som ett skämt men som sedan har blivit en erkänd digital tillgång. Skapad i december 2013 av programvaruingenjörerna Billy Markus och Jackson Palmer, inspirerades Dogecoin av den populära "Doge"-memen med en Shiba Inu-hund som tyvärr gick bort 2024.

En kort historia

Dogecoin fungerar på ett decentraliserat nätverk likt Bitcoin och använder en proof-of-work-mekanism. Den har en snabbare blocktid på en minut, vilket gör transaktioner snabbare. Till skillnad från Bitcoin har Dogecoin ingen övre gräns för utbudet, med över 130 miljarder DOGE i omlopp och nya mynt som produceras årligen.

Gemenskapen och dess påverkan

Dogecoin-gemenskapen är känd för sin vänlighet och generositet. Genom åren har de finansierat olika välgörande ändamål, inklusive att skicka det jamaicanska boblaget till vinter-OS. Denna starka gemenskapsanda har bidragit till att upprätthålla Dogecoins popularitet.

Om du vill ha mer information om Dogecoin kan du läsa vår längre blogg om detta här. Som en påminnelse kan du kontrollera det aktuella priset på Doge genom våra dedikerade sidor för Dogecoin:

Översikt över alla våra kryptovalutor på engelska, norska, svenska och danska.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.