Vad är kryptovaluta?

9.7.2022

Kryptovaluta är en slags digital tillgång – en digital valuta med blockkedjeteknik som grund vars huvudsakliga syfte är att agera som “pengar”. Generellt är en digital tillgång vilken tillgång som helst i digital form. Inom gemenskapen för kryptovalutor avser man oftast “tokeniserade” tillgångar som lagras inom ett decentraliserat nätverk med en delad, gemensam liggare. Dessa olika digitala tillgångar delar egenskaper och fungerar på liknande sätt.

Alla kryptovalutor och digitala tillgångar delar följande egenskaper:

De är digitala: Kryptovalutor kan bara finnas i ett digitalt format på ett delat nätverk. Kryptovalutor finns inte som fysiska objekt.

Kryptovalutor är decentraliserade: De lagras inte på en central dator, istället lagras de i ett nätverk som delas mellan ett stort antal användare.

Peer-to-peer: För att överföra kryptovaluta till en annan person behöver du inte lita på en auktoritet eller annan tredje part som bekräftar och säkrar transaktionen. Transaktionen sker istället direkt mellan användarnas digitala plånböcker.

De är pseudonyma: Det enda avsändaren i en transaktion behöver för att kunna göra överföringen till en annan användare är mottagarens adress, som består av en lång sträng av siffror och bokstäver. Ingen av de ingående parterna behöver uppge några personuppgifter.

Kontroll: Det finns ingen tredje part som kontrollerar det bakomliggande systemet i en transaktion. Detta innebär att användarna har full kontroll över sina tillgångar och sin personliga information. Det tar också bort behovet av att upprätta tillit till tredje part.

Kryptovalutor bygger på kryptografi: Kryptografi behövs för att ingen obehörig ska kunna få tillgång till din personliga information. Tekniken säkerställer att din information är “dold” bakom speciella, mycket säkra koder och som bara du kan avkoda. Information som är dold med hjälp av kryptografi sägs vara “krypterade”.

Kryptovalutor är gränslösa: Det spelar ingen roll om du överför kryptovaluta till din granne eller till en person på andra sidan jorden. Kostnaden och tiden det tar är densamma. Överföringar av vanliga pengar, däremot, kostar mer och tar längre tid beroende på avståndet eftersom flera andra parter, till exempel banker och betalningstjänster, är inblandade i processen, till exempel för att växla mellan valutor och som mellanhänder.

Konsensusmekanismen: Det här är den mekanism som säkerställer att alla noder i nätverket, datorer inom nätverket som upprätthåller blockkedjan, är synkroniserade med varandra och kommer överens om vilka transaktioner som är legitima och därmed kan adderas till nästa block i blockkedjan. Dessa konsensusmekanismer är kända som Proof-of-Work och Proof-of-Stake.

Vad är en “altcoin”?

En alternativ coin eller “altcoin” är alla kryptovalutor som inte är bitcoin. [Det bör dock tilläggas att denna benämning är subjektiv och många som arbetar med eller på andra sätt är involverade i “altcoins” ser beteckningen som nedlåtande eller förminskande.]

Generellt sett kan altcoins indelas i två kategorier: de som i stora stycken baseras på Bitcoins kod (förgreningar av Bitcoin) och de som är fristående projekt som skapats från grunden [med helt annan kodbas]. Idag drivs de flesta altcoins på Ethereum-nätverket som så kallade ERC-20-tokens, och de är därför beroende av att Ethereum förblir funktionellt.

Hur lagras kryptovalutor?

För att köpa och sälja kryptovalutor behöver du en så kallad digital plånbok för kryptovalutor. I grund och botten är en plånbok en slags bankkonto för kryptovalutor, fast med en knorr. Istället för att du lägger dina tillgångar i händerna på en organisation äger du dem själv eller har “vårdnad” över dem.

Hur fungerar en plånbok för kryptovalutor?

En plånbok för kryptovaluta är en [applikation på en dator, mobil eller som en speciell usb-sticka] som lagrar dina privata och publika kryptografiska nycklar som ger dig möjligheten att hålla, köpa och sälja kryptovalutor från din egen dedikerade databas. Den publika nyckeln är den hemliga kod som identifierar dig som ägare av plånboken och dess tillgångar, medan den privata nyckeln är den hemliga kod som låter dig spendera tillgångarna i plånboken.

Med tanke på detta ska du aldrig avslöja någon av nyckeldelarna eftersom du då riskerar att förlora kontrollen över din plånbok för gott.

Du kan se din plånbok för kryptovaluta som ditt bankkonto, men med den skillnaden att det är du som är banken och kontohavaren eftersom det är du som har kontrollen över dina tillgångar.

Därför är den privata nyckeln som ditt lösenord till kontot och den publika nyckeln liknar ditt passnummer eller personnummer eftersom den identifierar dig som innehavare av kontot.

När du vill köpa, sälja eller överföra tillgångar i din plånbok är allt du behöver använda din publika adress, som ofta också kallas “mottagaradress”. Denna adress är, liksom din privata och publika nyckel, en slumpmässig sträng av siffror och bokstäver som i detta fall ger dig möjlighet att utföra transaktioner utan att avslöja dina nycklar.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.