Vad är historien bakom Bitcoin?

Ian Leviness, Lars Dobos

September 4, 2022

5 min

Idag känner de flesta till att Bitcoin var den första kryptovalutan, men det finns fortfarande många som inte känner till allt Bitcoin har gått igenom för att nå den position valutan har idag. Om du är intresserad av att lära dig om Bitcoins historia har du kommit rätt. Denna artikel är inte ytterligare en översikt över hur Bitcoin fungerar; det kan du läsa om här.

I denna artikel ska vi istället gå igenom de hög- och lågpunkter i Bitcoins historia för att skapa förståelse för hur världens ledande kryptovaluta började sin resa mot att bli betraktad som världens ledande hedge och värdeplacering.

Född ur kaos: Tiden innan Bitcoin lanserades

Vissa hävdar att Bitcoin är ett direkt resultat av att folk tappade förtroendet för det traditionella finanssystemet efter finanskrisen 2008. Vem vore inte intresserad av en valuta som bara kan existera utanför de etablerade marknaderna när miljoner människor förlorade sina livs besparingar samtidigt som bankerna klarade sig undan? Även om det är sant så är det bara en liten del av inspirationen bakom Bitcoin. Kärnan ligger istället i en omdefinition av begreppet tillit.

Som Satoshi själv uttryckte det är den viktigaste svagheten i det globala finansiella systemet att en tredje part måste agera mellanhand mellan en avsändare och en mottagare av en transaktion i vilken valuta som helst. Genom att skapa Bitcoin ville Satoshi ta bort behovet av alla slags mellanhänder i alla delar av en transaktion. Istället skulle ett nytt finansiellt system skapas som använde kryptografiska bevis för att genomföra transaktioner, dokumentera dem och till och med skapa dem.

Utifrån detta började Bitcoin ta form och i slutet av 2008 var Bitcoin redo att lanseras i form av ett nätverk av datorer med förmågan att skapa och upprätthålla sin egen helt internetbaserade form av pengar.

2009-2012: Lanseringen av Bitcoin och den cypriotiska finanskrisen

Satoshi skapade det första blocket i Bitcoins blockkedja i januari 2009, och därmed hade det första digitala guldet skapats. Även om värdet från början var noll dollar, ökade värdet ju mer nätverket växte och i november 2011 låg värdet på 2,51 dollar. Vid den första halveringen av blockbelöningen ett år senare hade värdet ökat till tolv dollar, och året därpå hade värdet dragit iväg till 988 dollar. Detta startade den trend som fortsatt sedan dess, nämligen att värdet tar större skutt uppåt efter varje halvering av utgivningstakten.

Det som kanske är det mest anmärkningsvärda med perioden fram till 2013 är att så få handlade med bitcoin, och det rapporterades att en enda person kunde få priset att hoppa till 1000 dollar efter flera månader av stadig tillväxt. Även om vissa analytiker anser att detta berodde på marknadsmanipulation är det mer sannolikt att orsaken helt enkelt låg i att så få handlade med bitcoin på den tiden.

Tumregeln här är att ju färre som handlar med en tillgång, desto enklare är det att påverka marknadsvärdet genom enskilda transaktioner, och det gäller alla typer av tillgångar.

Den cypriotiska finanskrisen, som började 2012, visar också på en annan viktigt trend som driver prisutvecklingen av bitcoin, och som har visat sig upprepade gånger fram till dags dato.

När det cypriotiska finanssystemet började att falla samman kom önationen överens med EU om att 47,5 procent av tillgångar över 100 000 euro på alla konton, och tio procent av allt sparande på cypriotiska banker skulle gå till ett räddningspaket på 10 miljarder euro för att rädda det cypriotiska finanssystemet.

I samband med detta publicerade Bloomberg BusinessWeek en artikel med rubriken “Bitcoin kan vara den globala ekonomins sista fristad”, och när den cypriotiska räddningsaktionen av finanssystemet fortskred hamnade världens fokus på Bitcoin som ett skydd mot det traditionella systemets volatilitet.

2013-2016: Bitcoins första gnista

Från mars 2013 till slutet av 2016 ökade bitcoins värde från 91 dollar till precis över 963 dollar. Detta trots ett plötsligt fall under 2014 på grund av att den mest använda handelsplatsen, Mt.Gox, stängdes ned på grund av en cyberattack där hundratusentals användare förlorade sina tillgångar.

Allt som allt fortsatte den stadiga, långsiktiga värdeökningen tack vare samma ekonomiska osäkerhet som kom fram under den cypriotiska krisen, och som drevs på av liknande händelser, som till exempel uppkomsten av Brexit. När man betraktade bitcoins positiva, långsiktiga tillväxt, tillsammans med den växande tron att varje halvering av blockbelöningen bara ökade värdet, blev det allt mer uppenbart att denna den första kryptovalutan var en säker placering med en potential utan motstycke.

2017: ICO-boomen och den första ....

Under 2017 blev denna potential allt mer uppenbar för de många runt om i världen.

Under denna period sköt bitcoin värde upp från cirka 900 dollar till omkring 20 000 dollar, pådrivet av utbredningen av så kallade Initial Coin Offerings eller ICOs, en trend som drev många in i krypto av både bra och dåliga anledningar. Även om all slags nya kryptovalutor såg dagens ljus under denna ICO-boom fortsatte bitcoin att växa tack vare sin status som den första kryptovalutan och, tack vare det, det säkraste alternativet på marknaden.

Trots detta, när vintern kom 2017 började det mullras om att bitcoins tillväxt var ohållbar och till stora delar uppbyggd av spekulation. I slutet av december 2017 började kursen att falla för att inte återse den tidigare nivån förens flera år senare.

2018: Kryptovintern

Efter att ICO-bubblan spruckit blev 2018 det år som av många inom kryptoindustrin kallar för kryptovintern. Bitcoin tappade 80 procent av sitt värde räknat från toppnoteringen och den sammanlagda kryptomarknaden tappade 700 miljarder dollar i värde.

Utöver detta ledde ökad reglering till att driva ut de spekulanter som låg bakom stora delar av rallyt under 2017, vilket utvecklade sig till ett år då “HODL” istället blev “BUIDL” och kryptobranschen blev mer inriktad på att klara de nya regulatoriska kraven. Om du undrar varför bitcoin knappt växte alls under 2018 är ett bra riktmärke att “betydligt färre människor handlade med bitcoin än året innan, och en stor del av förtroendet förbrukats på grund av de många ICO-baserade bedrägerierna”.

När 2018 gick mot sitt slut var det dags för Bitcoin och krypto i stort att göra sig av med sin vilda västern-image.

2019-2020: Det digitala guldets återkomst

Under 2019 började narrativet om digitalt guld att åter hamna i rampljuset. Handeln började återhämta sig i mångt och mycket tack vare introduktionen av marginalhandel på flera handelsplattformar tillsammans med makroekonomiska händelser som att Facebook tillkännagav att de ville utveckla den egna kryptovalutan Libra.

Investerare och handlare inrättade sig i stort sett längs två linjer. Den ena linjen handlade om att tanken att Libra skulle göra det enklare för stora delar av världen att komma in i kryptovärlden, och den andra linjen handlade om att Libra skulle öka behovet av kryptovalutor generellt eftersom Libra skulle bli en kryptovaluta ägd av ett stort teknikföretag och övervakas av ett stort antal nationella myndigheter.

Sammantaget sågs Libra av bägge lägren som något positivt för Bitcoin och den bredare kryptobranschen. Om Facebook, som har ett rykte om sig att spåra användare för all slags ändamål, kunde lansera en kryptovaluta, borde inte det öka behovet av krypto eftersom krypto kan existera i sitt egna, parallella finansiella system? I juni 2019 hade bitcoins värde ökat till 11 300 dollar och såg ut att slutligen ha brutit sig ur den långvariga nedgången.

Under 2020 och med den växande pandemin och oro för hälsan för det globala finansiella systemet i stort, började bitcoin en stadig uppgång fram till oktober då kryptomarknaden började ta fart rejält av en enkel anledning.

Grundaren av Twitter Jack Dorseys företag Square Inc gick ut med att de skulle hålla 4709 bitcoin i sin balansräkning. Det var detta och att senare även Tesla annonserade att de skulle göra samma sak som skickade tesen om digitalt guld tillbaka till rampljuset. Om nu stora företag trodde på bitcoin kunde det ju faktiskt vara en revolutionerande värdebärare för alla.

I slutet av 2020 stängde bitcoin på över 29 000 dollar per coin, väl över toppnivån som nåddes under den spekulationsdrivna rusningen 2017. Square skrev i ett whitepaper till investerare att Bitcoin verkligen började kunna ses som “ett instrument för globalt ekonomisk bemyndigande” och ett “sätt för individer världen över att delta i ett globalt monetärt system och säkra deras egna finansiella framtid”.

Idag: Var bitcoin är nu

Trots att bitcoin tappade över 50 procent av sitt värde tidigare i år, är grunden för dess värde fortfarande detsamma. De senaste 12 månaderna har värdet ökat med 236 procent, även justerat för inflation och även inräknat den senaste stora nedgången under våren.

Bitcoin, precis som de flesta tillgångar, tenderar att upplevas som osäkert på kort sikt, men de historiska siffrorna visar att det är sett till ett eller flera år som bitcoin visar sin styrka. Om det är något som driver på den långsiktiga tillväxten så är det osäkra makroekonomiska läget. Om det är en term du inte är bekant med så tänk på alla de händelser vi nämnt tidigare i denna artikel, och som hjälp till att ge bitcoin dess tillväxt över tid. Var och en av dessa händelser representerar något som kastar tvivel på det traditionella systemet och som resulterar i att verkliga, stora företag tar till sig Bitcoin.

Om du är intresserad av hur många företag som officiellt “HODLar” bitcoin kan du ta del av en lista här.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.