Uppdatering om Cardano Governance

Eystein Hansen

May 27, 2024

3 minuter

Uppdatering om DRep-workshops
Som vissa läsare kanske vet är Ada North Pool, den staking-pool som ägs av Norwegian Block Exchange, ganska aktiv i Cardano-ekosystemet. Vi har gått med i Intersect som medlem och representeras av en NBX-anställd tillsammans med andra som på sin fritid har drivit en serie workshops finansierade genom Catalyst och av Cardano Foundation om ett code of conduct för delegerade representanter (DRep). Du kan följa historien om denna serie workshops här, totalt kommer det att ha hållits 10 workshops när alla för närvarande planerade workshops har hållits. Nästa workshop sponsras av ett Intersect-bidrag och kommer att hållas i juni 2024. Du kan nå Nordic Cardano Community Discord för att följa nyheter om det exakta datumet för den. Samhället har redan omfamnat uppförandekoden och översatt den hittills till 5 språk och hållit flera workshops utanför de sponsrade serierna av workshops, till exempel i Korea. Om du vill bli involverad i DRep-testning, gå över till sancho.network där governance-testnetet för närvarande är i full gång.

Uppdatering om Cardano-konstitutionen

Cardano går in i en governance-era med Chang hard fork och dess CIP 1694 governance-enheter, som vi diskuterade i ett tidigare blogginlägg. En stor del av Cardano Improvement Proposal är konstitutionen och den konstitutionella kommittén som kommer att rösta ner alla governance-åtgärder som inte är konstitutionella. Den interimistiska konstitutionen kommer att publiceras under Q2 2024 medan det fullständiga konstitutionsutkastet kommer att vara tillgängligt under Q3-Q4 med en planerad serie workshops där du till exempel kan ansöka om ett bidrag från Intersect för att hålla en. Observera att en konstitutionell delegat kommer att väljas från varje workshop för att delta i den konstitutionella konventet i Buenos Aires i december 2024.

Påminnelse om NBX Cardano-engagemang
NBX meddelade nyligen att vi planerar att vara medutgivare av USDM med Mehen. USDM är en fiat-backad stablecoin i Cardano-ekosystemet. Vi erbjuder också staking-tjänster på vår plattform där du kan stake Cardano med oss som din förvaltare eller så kan du också stake direkt till vår staking-pool ANP. Om du vill följa Cardano-prisrörelser har vi skapat en dedikerad sida för detta som du hittar här eller om du vill jämföra Cardano med andra blockchains marknadsvärden har vi en översiktssida här.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.