Norwegian Block Exchange Catalyst F12 omröstning Artikeln sammanfattar

Eystein Hansen

July 9, 2024

2 minuter

Norwegian Block Exchange Catalyst F12 omröstning
NBX röstar i F12 av Catalyst med pool pledge (ticker ANP), men inte med kunders staking på vår plattform till ANP. Vi gör detta för att engagera oss med samhället och vara en del av att främja utvecklingen av Cardano. För F12 av Catalyst försökte vi skapa en bra blandning av samhällsengagemang och utveckling, samt en blandning mellan vad vi tror är lågriskprojekt och högriskprojekt. Vi erkänner att vi inte har läst varje förslag på Catalyst, och vi har gjort vårt bästa för att titta på så många som möjligt för att få geografisk mångfald samt mångfald i utvecklingsteamen vi stödjer.Bland höjdpunkterna vill vi framhäva arbetet av TXPipe, som vi tidigare har meddelat att vi samarbetar med för vår egen infrastruktur. De föreslår allt från en P2P-nätverkskomponent för den nya rustbaserade cardano-noden Amaru till Griffin, en substratnod som stöder Plutus, till en smart mempool i Boros som kommer att hjälpa projekt med intensiva arbetsbelastningar. Från ekosystemets sida vill vi framhäva tillväxten och arbetet i Ghana och Latam-gemenskaperna. Ett exempel på detta är Latam-gemenskapens engagemang med universitet som Universidad de Buenos Aires (UBA). Mer lokalt stödjer vi projekt med norska rötter som vi tror implementerar fördelaktiga projekt för Cardano, som Iagon, som till exempel utvecklar Statur, ett ryktes-system för Cardano.

Elefanten i rummet är den stora förfrågan på 2 miljoner Ada för ett samarbete med FC Barcelona från NMKR. Vi anser att förfrågan är väldigt hög, men vi känner också till NMKRs meritlista och noterar potentiella framtida projekt med FC Barcelona och har bestämt oss för att det är värt risken att satsa så mycket Ada i ett enda projekt med ett potentiellt lågt initialt utfall, på grund av det faktum att om detta är början på ett större samarbete med fotbollsklubben, kan den potentiella påverkan på Cardano vara massiv.

Här är den fullständiga listan över projekt vi röstade ja till:Anastasia Labs - Smart Contract Formal Verification Framework
Anastasia Labs - ZK Accelerate : A User-Friendly Smart Contract Library for ZK contracts
Anastasia Labs - Midgard: Cardano Layer 2
Amaru: P2P networking component by TxPipe
Telchar: Plutus blacksmith by TxPipe
Boros: Tx submission for intense workloads by TxPipe
Griffin: A Substrate node that supports Plutus by TxPipe
Iagon Network Explorer V1
Iagon: Fluxion - A Visualization tool for cardano blockchain
Iagon: Statur - Reputation Model for Cardano Ecosystem that encourages positive behavior
Cardano.Sync | A .NET/C# Indexing Framework for Cardano
Build a customised LLM for Aiken Smart Contract code analysis and release on Hugging Face
Cardano Ghana Community Expansion
Cardano Lightning Network (Phase 1) - Payment Gateways
Open Source Decentralized On-Chain Ecosystem Mapping Tool
Ikigai + MLABS - Hydra-Auction Update - Fully-backed Bids
FC Barcelona + Community management + Using Cardano tech
Genius Yield | Options trading platform on Cardano
TapTools: Wallet Fraud Detection
TapTools: Develop Mobile App for Android and iOS
TapTools: Enable Free Access to TapTax for All
Summon Vaults: Intent Based Treasuries
Summon: Verifiable Announcements
dRepWatch - A Sustainable Platform for Informed Voters
Legally enforceable contracts in ADA, in compliance with Argentine laws
MLabs - Pisa-Fees: Decentralized Fee Trading Smart Contract
Crypto Inheritance for Non-Tech Savvy Beneficiaries - Gen Wealth
Cardano Woman Indonesia: University Ecosystem
Cardano Vietnam Developer Boot Camp & Hackathon
Cardano Ghana CIP-1694 Governance Working Group
European Cardano Community Town Hall - Operation and Country Hubs
NERDS ❤️ LATAM: Cardano hackathon series
Academic Research at UBA, one of the most prestigious Universities in LATAM, with focus on Decentralized Governance Research.
LATAM Cardano 2024: Driving Crypto Adoption in Mexico
The bridge from JAPAN to LATAM, by Token Allies DAO
Cardano Governance Working Groups in Universities

Som en påminnelse, om du vill följa prisrörelserna för Cardano, har vi skapat en dedikerad sida för Cardano-priset som du kan hitta här, eller om du vill jämföra Cardano med andra blockchain-marknadsvärden, har vi en översiktssida här. Vi erbjuder också Cardano-staking på vår plattform och direkt till vår staking pool med ticker ANP.

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.