Juni 2024 uppdatering om Cardano

Eystein Hansen

June 4, 2024

2 minuter

Leios Protokollen
En viktig forskningsartikel gällande Cardanos skalningsförmåga publicerades äntligen nu i slutet av maj, och den detaljerar hur blockkedjeprotokollet Leios kan öka mängden transaktioner i både Proof of Work och Proof of Stake-protokoll. Med forskningsartikeln publicerades även två videor, en mer allmän om ämnet skalning, inklusive Leios samt L2-lösningen Hydra. Detta kan potentiellt vara en whiteboard-video på nivå med den nu berömda Cardano-whiteboard videon av Charles som publicerades för runt 6 år sedan, med tanke på den potentiella inverkan detta kan ha på Cardano när det går från forskning till implementering, både vad gäller skalning och det föreslagna nivådelade prissystemet och användningen av tokens för att betala transaktionsavgifter. Den andra videon var specifik för det föreslagna Leios-protokollet och demonstrerar till exempel hur Leios tillåter protokoll med lägre transaktionshastighet att operera nära nätverksgränserna för transaktionshastighet genom konceptet med input-endorser med Input Blocks, Endorsement Blocks och Ranking Blocks. En utmärkt artikel om ämnet för de av er som vill gå in på detaljer skrevs nyligen av cexplorer.

Intersect News
Intersect, den medlemsbaserade Cardano-organisationen, tillkännagav nyligen att de har anslutit sig till Linux Foundation och Hyperledger. Det har också skett mycket aktivitet i arbetsgrupperna inom Intersect för att fokusera på öppen källkod och Cardano-gemenskapens samarbetande utveckling, exemplifierat av ett nyligen X-inlägg från en IOG-anställd som framhäver den underlättande roll Intersect har haft i att främja utveckling av öppen källkod och nämner att Plutus- och Consensus-teamen har arbetsgrupper på Intersect.

Som en påminnelse, om du vill följa prisrörelserna för Cardano, har vi skapat en dedikerad sida för Cardano-priset som du kan hitta här, eller om du vill jämföra Cardano med andra blockchain-marknadsvärden, har vi en översiktssida här.

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.