En översikt över Stellar (XLM)

Eystein Hansen

May 28, 2024

3 minuter

Vad är Stellar (XLM)?

  • Mynt/Token namn: Stellar (XLM)
  • Protokoll: Stellar Consensus Protocol (SCP)
  • Webbplats: Stellar
  • Maximal tillgång: 50,001,786,974 XLM
  • Tillgång: ∼50,001,786,974 XLM (per maj 2024)
  • Nuvarande marknadsvärde: ∼$3,121,335,074 (per maj 2024)

Introduktion till Stellar

Stellar är ett decentraliserat protokoll designat för att underlätta gränsöverskridande transaktioner mellan olika valutor. Genom att använda Stellar Consensus Protocol (SCP) möjliggör det snabba och kostnadseffektiva transaktioner. Användare kan skicka och ta emot olika valutor genom nätverkets "ankare", betrodda enheter som håller insättningar och utfärdar krediter på Stellar-nätverket. Stellars uppdrag är att skapa ett mer inkluderande globalt finansiellt system genom att göra finansiella transaktioner tillgängliga, snabba och billiga.

Hur kan jag skaffa Stellar, och vad kan jag göra med det?

Du kan nu handla $XLM direkt hos oss. Vi erbjuder en XLM-NOK marknad till alla våra verifierade kunder. Du kan handla det, hodla det eller använda det för gränsöverskridande transaktioner och mikrotransaktioner tack vare de låga avgifterna och snabba handläggningstiderna.

Utforska Stellar närmare:

Länkar till våra dedikerade prissidor för Stellar

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.