En kort introduktionsartikel om Cosmos

Eystein Hansen

May 28, 2024

3 minuter

Vad är Cosmos (ATOM)?

  • Mynt/Token namn: Cosmos (ATOM)
  • Protokoll: Tendermint BFT
  • Webbplats: Cosmos
  • Max tillgång: Obegränsad
  • Tillgång: ∼390,930,035 ATOM (per maj 2024)
  • Nuvarande marknadsvärde: ∼$3,320,513,332 (per maj 2024)

Introduktion till Cosmos

Cosmos är ett decentraliserat nätverk av oberoende, skalbara och interoperabla blockkedjor. Det syftar till att skapa ett "Internet av blockkedjor," där olika blockkedjor kan kommunicera med varandra på ett decentraliserat sätt. Cosmos använder Tendermint BFT (Byzantine Fault Tolerant) konsensusalgoritm för att uppnå hög prestanda och säkerhet. Cosmos Hub, den centrala blockkedjan i Cosmos-nätverket, underlättar interoperabilitet mellan alla andra anslutna blockkedjor, kända som zoner.

Hur kan jag skaffa Cosmos, och vad kan jag göra med det?

Du kan nu handla ATOM direkt hos oss. Det kan köpas eller säljas när som helst, var som helst. Vi erbjuder en ATOM/NOK-marknad till alla våra verifierade kunder.

Utforska Cosmos närmare:

Länkar till våra dedikerade prissidor för Cosmos

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.