En kort artikel om Uniswap

Eystein Hansen

May 29, 2024

2 minuter

Vad är Uniswap (UNI)?
Ofta refererad till som "den ledande decentraliserade börsen," är Uniswap (UNI) en framstående kryptovaluta och decentraliserad handelsprotokoll känd för sin förmåga att facilitera automatiserade tokenswappar på Ethereum-blockkedjan. Du kan handla UNI-NOK och UNI-EUR från NBX.

Nyckelfunktioner:

  • Decentraliserad Handel: Uniswap opererar utan en central myndighet, vilket gör att användare kan handla direkt från sina plånböcker utan behov av mellanhänder.
  • Automatiserad Marknadsskapande (AMM): Uniswap använder en AMM-modell, där likviditetsleverantörer bidrar med medel till likviditetspooler, vilket möjliggör effektiv och automatiserad handel.
  • Bred Adaption: Uniswap har en bred användarbas och stöder ett stort utbud av ERC-20 tokens, vilket gör det till en mångsidig plattform för tokenswappar.
  • Gemenskapsstyrning: UNI-tokeninnehavare deltar i styrningen av Uniswap-protokollet och påverkar beslut och framtida utvecklingar.

Utforska Uniswap vidare:

Vi har dedikerade prissidor för Uniswap på ditt favoritspråk:

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.