En kort artikel om Chainlink

Eystein Hansen

May 29, 2024

2 minuter

Vad är Chainlink (LINK)?
Ofta refererad till som "det decentraliserade orakelnätverket," är Chainlink (LINK) en framstående kryptovaluta och teknologiplattform känd för sin förmåga att koppla smartkontrakt med verkliga data, API och traditionella bankbetalningar. Du kan handla LINK-NOK och LINK-EUR  från NBX.

Nyckelfunktioner:

  • Decentraliserade Orakler: Chainlink erbjuder manipuleringssäkra och pålitliga datafeeds för smartkontrakt och säkerställer att de fungerar korrekt och säkert.
  • Interoperabilitet: Chainlink kan koppla samman flera blockkedjor, vilket möjliggör kedjeöverskridande interaktioner och datadelning.
  • Bred Adoption: Chainlink är integrerat med många blockchain-projekt och erbjuder pålitliga och verifierbara datainmatningar för en mängd olika användningsområden.
  • Säkerhet och Tillit: Chainlinks decentraliserade orakelnätverk minskar risken för datamanipulation och säkerställer integriteten i smartkontraktsoperationer.

Utforska Chainlink vidare:

Vi har dedikerade prissidor för Chainlink på ditt favoritspråk:

Denna text är avsedd för information och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.