Detta händer med Ethereum

11.10.2022

Den näst största kryptovalutan räknat i sammanlagt marknadsvärde, Ethereum eller ether, som själva valutan egentligen heter, har genomgått kraftiga förändringar bara det senaste året, och egentligen hela tiden från början. Om du inte märkt det redan så finns det inom kryptovärlden en hel del olika kulturer och skillnader i hur man ser på kryptovalutor, deras syften, karaktärer och synen på utveckling. Ibland tar sig dessa skillnader mindre trevliga uttryck som gränsar till konflikter, men det behöver vi inte gå in på här.

Bitcoin och Ethereum har två ganska väsensskilda kulturer som tar sig många olika uttryck, men den kanske viktigaste är just synen på utveckling. Man kan generellt säga att bitcoinanhängare inte vill att bitcoin ska utvecklas alls eller i vart fall mycket försiktigt och långsamt, och absolut inte på ett fundamentalt sätt, medan ethereumanhängare gärna vill att Ethereum utvecklas ganska mycket, om än med viss försiktighet.

Detta hänger samman med syftet med respektive system. Bitcoin ska vara digitala, decentraliserade pengar – det finns bara en applikation, om man så vill – och då är det bra med en hög grad av konservatism. Det är ju just manipulationer av traditionella valutor som är en stor del av problemet med dem.

Det främsta syftet med Ethereum, å andra sidan, är att fungera som en decentraliserad applikationsplattform med lika många applikationer som så kallade smarta kontrakt (ethereumapplikationer) som körs på plattformen. Vad Ethereum är till för på applikationslagret beror på dem som utvecklar applikationerna. Ethereum liknar mycket mer molnplattformar och digitala ekosystem som AWS, Azure och Google, men decentraliserat och helt fritt för alla att använda.

Det ligger i sakens natur att Ethereum behöver utvecklas, och det sker också en kontinuerlig utveckling av plattformen, och av olika lager och applikationer ovanpå plattformen. Ett av de största utvecklingsstegen i Ethereums historia, förmodligen det största, är det som kallas The Merge.

The Merge

The Merge, som genomfördes till fullo och mycket framgångsrikt i september, innebar ett byte av den så kallade konsensusalgoritmen. En av de stora uppfinningarna med Bitcoin är just hur ett decentraliserat nätverk av sinsemellan olika entiteter ska kunna komma överens om en gemensam bild av verkligheten, eller egentligen vad som är sant eller falskt. Bitcoin är i grund och botten en lösning på ett urgammalt koordineringsproblem: hur kan vi komma överens, koordinera oss, på ett säkert och robust sätt utan en central koordinator?

Lösningen är ett system av ekonomiska incitament som utnyttjar det faktum att de flesta vill tjäna så mycket pengar som möjligt, och om det är betydligt mer lönsamt att göra rätt än att göra fel så kommer systemet i snitt att göra rätt, det vill säga en klar majoritet kommer överens om vad som är sant.

Ethereum hade till i september i år använt samma system som Bitcoin; det som kallas proof-of-work där noderna, så kallade miners, investerar i energi (som alltid kostar pengar) i förhoppningen att tjäna mer pengar på att göra rätt (vilket bevisas av just energiförbrukningen), och där investeringen går förlorad om man gör fel.

Det som man inom Ethereum nu gjort är att gå över till en annan mycket populär konsensusalgoritm som heter Proof-of-Stake. I princip fungerar den enligt samma incitamentsmodell – att man tjänar mer pengar om man gör rätt istället för fel – men med den fundamentala skillnaden att det noderna investerar är sina egna ether (ETH) och inte energi. Gör man fel dras en straffavgift från de investerade pengarna, och i värsta fall kan man förlora allt man satsat.

För en vanlig användare är detta inget man märker av; allt fungerar som tidigare. Som applikationsutvecklare ska The Merge heller inte innebära några större förändringar. Det som märks är däremot den avsevärt lägre energiförbrukning som Ethereum-systemet som helhet nu visar – Ethereum förbrukar idag mindre än 99 procent av den tidigare förbrukningen, och detta är synnerligen viktigt, inte minst i tider av höga energipriser, brist på energi och kanske en annalkande klimatkris. Från och med nu kan Ethereum ducka kritiken att blockkedjor konsumerar enorma mängder energi.

Tornado Cash

En annan, tråkigare nyhet kring Ethereum är den om Tornado Cash, som visserligen inte har något med Ethereum i sig att göra, men ändå påverkar systemet på ett grundläggande sätt. Tornado Cash är en tjänst på Ethereum som gör att man kan anonymisera sina ether. Dessa tjänster kallas ofta för mixers eftersom vissa av dem “blandar ihop korten” för att försvåra spårning, men i fallet Tornado Cash är det tekniskt sett inte helt korrekt.

Den som vill använda Tornado Cash överför ether till tjänstens smarta kontrakt, och som “kvitto” får användaren en textfil med en kod som låser upp kontraktet så att tokens kan skickas tillbaka. Under tiden som tokens ligger i tjänsten använder andra användare tjänsten på samma gång, och alla in- och utbetalningar som görs med alla användares tokens gör att det till slut omöjligt, även för tjänsten i sig, att veta vilka tokens eller delar av dem, som gått till vilka adresser. När användaren sedan tar ut sina tokens går det inte att se var de ursprungligen kommer ifrån, “bara” att de kommer från Tornado Cash.

Att vi skriver “bara” beror på att just detta att man ser att tokens kommer från Tornado Cash inte är så bara. Var och en kan nog förstå att en tjänst som Tornado Cash snabbt blir populär bland de mer ljusskygga elementen inom krypto, och inte endast för dem som till exempel vill donera, köpa saker eller skicka tokens anonymt. Inte minst har det handlat om att hackare tvättat stulna tokens genom Tornado Cash, och inte vilka hackare som helst utan i hög utsträckning den nordkoreanska hackergruppen Lazarus. Och det handlar om hundratals miljoner dollar rakt i fickorna på den nordkoreanska regimen.

Att detta ogillas av amerikanska rättsvårdande myndigheter förvånar få. Men när The Office of Foreign Assets Control (OFAC) kom med sin sanktion mot Tornado Cash som tjänst, som ett öppen källkodsverktyg, gick det ändå som en chock genom kryptovärlden. Hittills har det varit personer, företag, organisationer och så vidare som kan komma i fråga att hamna på OFACs sanktionslista, inte ett program, inte kod, inte Ethereum-adresser. När detta skrivs pågår det rättsliga efterspelet som bäst och frågan är om OFAC brutit mot sina regler om hur de får agera och mot vilka eller mot vad.

OFACs sanktionslista är inget man leker med. De (amerikanska) aktörer som hanterar transaktioner med entiteter på listan kan hamna i fängelse, så alla seriösa aktörer stoppar transaktioner med ether som kan spåras till Tornado Cash – även för helt vanliga, seriösa användare.

Det problem som har uppstått inom Ethereum till följd av sanktionerna mot Tornado Cash är framför allt att vissa noder i Ethereum-nätverket väljer att inte hantera transaktioner med ether som kan spåras bakåt till Tornado Cash. I debatten talar man nu om att Ethereum censurerar vissa transaktioner och/eller plånböcker, och det talas även om att Ethereum-systemet kan komma att delas upp i två olika blockkedjor – i praktiken två olika Ethereum – en kedja med noder som blockerar transaktioner med adresser som “smittats” av Tornado Cash, och en kedja med noder som väljer att bortse från detta.

Debattens vågor går höga, men det är i praktiken knappt märkbart att vissa noder inte tar hand om vissa transaktioner – på sin höjd handlar det om att din transaktion kan ta några sekunder extra att få igenom. Som icke-amerikan omfattas du inte av sanktionerna, men om du interagerar med Tornado Cash – tjänsten ligger ju fortfarande på Ethereum och kan inte stoppas – riskerar du ändå sekundära effekter, till exempel att vissa tjänster inte vill hantera dina transaktioner.

Hur har dessa händelser påverkat värdet på ether?

Kursutvecklingen har i stort sett följt den för bitcoin, det vill säga ether toppade i mitten av december 2021 på över 4800 dollar och sedan har det gått utför ned till under 1 000 dollar i juni. Sedan sommaren har värdet ökat för att ligga tämligen stabilt runt 1 500 dollar.

Ethereum hade en lokal topp under sensommaren, troligen till följd av att marknaden prisade in The Merge, men när övergången väl skedde hände i stort sett ingenting. Priset har sedan The Merge gått ned en aning eller legat still. Detta är antagligen ett klassiskt exempel på “buy the rumor, sell the news”, alltså att priset ökar på rykten och förväntningar, men sjunker när inget dramatiskt händer i samband med, eller strax efter, själva händelsen. Att värdet på ether skulle fara iväg som en raket efter The Merge, vilket vissa trodde, eller önskade sig, har i vart fall kommit på skam.

Tornado Cash-historien har varit negativ för Ethereum och värderingen, men inte så farligt som man skulle kunna tro. Ett sätt att se på saken är att de bägge händelserna tog ut varandra. Tornado Cash har i vilket fall som helst inte blivit den katastrof vissa befarade. Historien är långt ifrån över, men det hela har i alla fall lugnat ned sig.

Det är som vanligt omöjligt att sia om framtiden. Det man med visshet kan säga är att The Merge gick perfekt (i motsats till vad många olyckskorpar trodde), att proof-of-stake fungerar, att utgivningen av nya ether i och med proof-of-stake är långt mindre än tidigare, och att mängden ether på marknaden kommer minska eftersom ether med all sannolikhet blir deflatorisk. Allt fler binder också upp sina ether för att starta upp noder, inte minst genom tjänster som Lido och Rocketpool – detta minskar den likvida tillgången på ether och borde på sikt ge högre värdering.

Utvecklingen av Ethereum och all teknik och alla tjänster på och omkring plattformen fortsätter att gå framåt i rasande takt. Tekniken blir allt bättre, och i närtid och på 2-3 års sikt kommer nya tekniska förbättringar som ökar både prestanda och säkerhet. Talanger dras till Ethereum och utvecklingen av tjänsterna – allt detta tyder på att plattformen växer, ekosystemet växer och intresset växer. Det kommer förr eller senare ge utslag på marknadsvärdet. Men som vanligt: investera inte mer än vad du har råd att förlora, köp inte på kredit, och tänk långsiktigt.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.