Dedikerade prissidor med tema för varje blockchain samt översiktssida

Eystein Hansen

May 27, 2024

1 minut

En uppdatering om några av de nya prissidorna hos Norwegian Block Exchange

Som vissa kanske redan har märkt, har NBX nyligen utökat sina dedikerade prissidor till att nu omfatta prissidor för Bitcoin, Ethereum, Cardano, Chainlink, Cosmos, Dogecoin, Uniswap, Litecoin, Polygon, XRP och Stellar. Dessa är sidor med dedikerade priskartor för din favoritmynt, och håll utkik efter fler sådana sidor i framtiden. Vi har självklart också sammanställt en översiktssida med all denna data, inklusive marknadsvärde och sentimentdatascore levererad av CoinGecko, som du hittar här. Sidorna har teman för varje av de blockkedjor de visar.

Huvudidén med dessa dedikerade sidor är att ha dedikerat innehåll för de enskilda mynt vi erbjuder på NBX, som till exempel Bitcoin, Ethereum och Cardano som alla har blogginlägg på samma sida som priset. Vi har också lagt till en kalkylator som du kan använda för att beräkna vinst/förlust, och vi ser fram emot feedback om andra funktioner du önskar för våra dedikerade prissidor. En enkel plats att börja är översiktssidan som visar alla blockkedjor vi har dedikerade prissidor för.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.