Därför går krypto ned

10.27.2022

Värdeutvecklingen på kryptomarknaden har knappast varit till glädje för de flesta sett till hur priserna rört sig under 2022. Men det beror ju förstås på när man köpt sina krypto – de som köpte för 3-4 år sedan ligger fortfarande på plus. Och går man ännu längre tillbaka har värdeutvecklingen, trots den senaste tidens nedgång, varit oslagbar.

Bitcoin toppade på ungefär 69 000 dollar i slutet på förra året och sedan dess har kursen sjunkit så lågt som runt 18 000 dollar, men verkar när detta skrivs ha stabiliserats runt 19-20 000 de senaste månaderna. Utvecklingen för Ethereum är snarlik – ether toppade ungefär samtidigt som bitcoin i slutet på förra året på över 4 800 dollar och sjönk så lågt som under 1 000 dollar i mitten av juni. Vi pratar alltså om en nedgång på 70-80 procent under 2022.

Många frågar sig naturligtvis hur det kunde bli såhär – vad är det som hänt?

För det första bör man hålla i minnet att kryptomarknaden, liksom många andra marknader, rör sig i cykler. Zoomar man ut bitcoin-kurvan ser man hur marknaden rört sig genom toppar och dalar genom åren, och kryptomarknaden som helt het brukar följa bitcoin. Men det finns naturligtvis många förklaringar till just denna björnmarknad.

Den händelse som påverkar marknaden väldigt mycket är förstås pandemin. Under de första två åren verkar detta ha varit positivt för kryptomarknaden.

Från början av 2020 till nyåret 2022 gick kryptomarknaden mer eller mindre spikrakt uppåt, speciellt under 2021. Men återhämtningen blev inte vad många hade väntat sig eller hoppats på – de ekonomiska konsekvenserna hänger envist kvar, och pandemin är långt ifrån över, vilket märks inte minst i Kina.

Den andra stora händelsen är kriget i Ukraina.

I början såg kriget ut att driva kurserna uppåt eftersom krypto sågs som en möjlighet för Ukraina och dess befolkning, och stödinsatserna, inte minst från kryptobranschen i sig, kanaliserades i ganska hög utsträckning genom kryptobetalningar. Tekniken visade sig också fungera bra när den behövdes som mest samtidigt som Ryssland möjligheter att utnyttja krypto för att undvika sanktionerna kom på skam. Men ju längre kriget fortsätter desto mindre talas det om krypto – det finns helt enkelt mycket annat som är viktigare.

Bägge dessa stora händelser har drivit fram en generell ekonomisk nedgång med hög inflation och stigande räntor.

Krypto är än så länge en så liten marknad att den dras med i de stora rörelserna och den allmänna trenden där nästan alla marknader och tillgångar sjunker. Man får inte glömma att för de allra flesta investerare är krypto en högriskinvestering – de är inte ideologiskt övertygade och investerar inte i krypto på lång sikt.

Professionella och institutionella investerare hoppar gärna på tåget och allokerar en mindre del av portföljen när marknaden är generellt positiv, men krypto är också det första som åker ur portföljen när allt pekar nedåt. I osäkra tider vill de flesta satsa på någorlunda säkra kort, och dit hör ju som bekant inte krypto. Det visar sig också att krypto inte är så oberoende av andra marknader som många inom kryptobranschen vill tro – kryptomarknaden följer i stora drag de större marknaderna och konjunkturerna, även om det förekommer tillfälliga undantag.

Till dessa yttre faktorer kommer också inre faktorer från själva kryptobranschen, och 2022 har klart och tydligt visat att vi sannerligen inte lider brist på förmågan att sätta krokben för oss själva.

Det hela började med kraschen av Terra (LUNA) – en krasch i ordets rätta bemärkelse.

Helt enkelt en katastrof. Marknaden hade redan börjat att sjunka ganska mycket redan innan, men när LUNA kraschande gick botten ur fullständigt. Det har alltid pratats om att värdet för kryptovalutor kan gå ned till noll, och det har också hänt ganska många gånger, men det har alltid handlat om relativt små tokens som oftast lidit en långsam död på grund av övergivna projekt eller felaktiga satsningar. Det är normalt på nya marknader med många startups.

Men LUNA var stort, jättestort, och “alla” hade ett finger med i spelet. Många stora, seriösa investerare hade satsat stort på LUNA; en mycket känd grundare av ett stort riskkapitalbolag hade till och med tatuerat LUNA på armen. På några dagar föll värdet på LUNA från drygt 119 dollar till mindre än tusendelar av en cent. Följdverkningarna blev katastrofala – för både småsparare och tunga riskkapitalbolag som Three Arrows Capital och börser som Celsius.

LUNA-kraschen knäckte inte endast många investerare utan även i mångt och mycket förtroendet för krypto i stort; ett förtroende som i ärlighetens namn inte varit skyhögt innan heller, men som började växa inte minst hos allmänheten såväl som bland professionella investerare. Till detta har 2022 bjudit på relativt många hackerattacker och spektakulära stölder, i vissa fall flera hundra miljoner dollar. Detta har i sin tur dragit uppmärksamheten till sig bland folk vi bör akta oss för att reta upp.

Myndigheter, politiker och lagstiftare har i de flesta fall knappast varit positivt inställda tidigare och händelserna under 2022 har inte gjort situationen bättre.

Att USA:s finansminister tog upp LUNA-kraschen i ett tal inte långt efter kraschen är inte ett gott tecken. Den amerikanska finansmyndigheten SEC, och dess chef Gary Gensler, är på krigsstigen både i ord och i handling. Även inom EU kommer tuffare lagstiftning i form av MiCA-förordningen. Denna negativa hållning och de tuffa tagen mot krypto är förstås inte positivt för marknadsvärdet.

Så när vänder det? Kommer kryptomarknaden ens att vända uppåt igen?

Även om det är omöjligt att sia om framtiden är det få som tror att krypto är “slut som artist”. Det kommer att vända upp, faktum är att krypto växer för varje dag som går. Det startas nya projekt varje dag, allt fler får upp ögonen för tekniken, allt fler talanger dras till krypto och krypto leder den tekniska utvecklingen inom den digitala tekniken. Det är framför allt tekniken som står i centrum idag, och den tekniska utvecklingen är imponerande stark. Att Ethereum lyckades med “The Merge” är ett fantastiskt exempel på detta.

Tekniken bakom krypto, inte minst blockkedjan, är revolutionerande på flera plan. Den kommer så småningom om slå igen på bred front – det gör all teknik som leder till kraftiga effektiviseringar. Att skicka pengar med krypto, jämfört med hur det fungerar med traditionella tekniker, är tusen gånger billigare, går tusen gånger så fort och är tusen gånger säkrare. Det kommer förr eller senare att återspeglas i värdet på våra tokens.

Just nu är det trist, men det gäller att ha is i magen och tänka långsiktigt. Det finns ett bra amerikanskt uttryck som passar bra när det ser mörkt ut: ”Go touch some grass” – alltså koppla av och ta det lugnt, gör något annat och kom tillbaka senare.

Denna text är avsedd att informera och är inte en investeringsrekommendation.

Cookie Consent

By clicking “Accept”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.